BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska)
Title
Informatyczne wspomaganie przepływów informacyjnych w łańcuchu dostaw
Computer Aided Information Flows in Supply Chain
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 4 (12), s. 111-126, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Przepływ informacji, Realizacja zamówień
Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Data flow, Order processing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Literatura przedmiotu w mniejszym stopniu zwraca uwagę na logistykę związaną z przepływami informacyjnymi. Natomiast czas dostępu i wymiana informacji są jednym z podstawowych czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Logistyka informacji obejmuje najistotniejsze czynności związane z realizacją zamówienia, takie jak: przyjmowanie, przygotowywanie i przekazywanie zamówień do realizacji oraz opracowanie, przygotowanie i uruchomienie przepływów towarów. Każda instytucja jest uzależniona od szybkich przepływów dostaw towarów i usług oraz związanym z tym przepływem dokumentów, danych i informacji. W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu koordynacji przepływu informacji z realizacją zamówienia w przedsiębiorstwie handlowym, wykorzystujące zaawansowane technologie informatyczne. (abstrakt oryginalny)

Higher level of civil education results in increased level of social Summary. Logistics literature lesser extent attention to the logistics related on information flows. However, the access and exchange of information is one of the main factors determining the smooth functioning of supply chains. Logistics information includes the most important steps associated with processing an order, such as receiving, preparing and delivering orders for the implementation and the formulation, preparation and launching of flows of goods. Each institution is dependent on the rapid flow of goods and services and the related flow of documents, data and information. The article proposes a solution to the problem of coordinating the information flows with order in commercial company using advanced information technology. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Bendkowski J., Kramarz M.: Logistyka stosowana. Metody - techniki - analizy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 3. Beth S., Burt D.N., Copacino W., Gopalem Ch., Lee H.L., Porter L.R., Sandra M.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - Budowanie relacji w ramach łańcucha dostaw. Helion, Gliwice 2007.
 4. Christopher M.: Strategia Zarządzania Dystrybucją. Palcet, Warszawa 1999.
 5. Douglas M.L., Knemeyer A.M.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - Partnerstwo w ramach łańcucha dostaw. Helion, Gliwice 2007.
 6. Ferdows K., Lewis M.A., Machuca J.A.D.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - Umiejętność szybkiego reagowania. Helion, Gliwice 2007.
 7. Liker J.K., Choi T.Y., Zarządzanie łańcuchem dostaw - Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami. Helion, Gliwice 2007.
 8. Cellary W., Strykowski S., Remesz L., Toboła M., Leciak G.: Logistyka On-Line - Ewolucja łańcucha dostaw w gospodarce elektronicznej. PWE, Warszawa 2002.
 9. Narayanan V.G., Raman A.: Zarządzanie łańcuchem dostaw - Efektywność łańcucha dostaw: kluczem może być zgodność celów i bodźców jego uczestników. Helion, Gliwice 2007.
 10. Nath T., Standing C.: Drivers of information technology use in the supply chain. "Journal of Systems and Information Technology", vol. 12, no. 1, 2010.
 11. Urbańska J.: Klient a dystrybucja - relacje i implikacje. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
 12. Witkowski J.: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE, Warszawa 2010.
 13. Xiao Feng Yin, Li Pheng Khoo: A hierarchical model for e-supply chain coordination and optimization. "Journal of Manufacturing Technology Management", vol. 18, no. 1, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu