BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Organizacje inteligentne wobec wyzwań transformacji cyfrowej
Intelligent Organizations in Digital Transformation - Implications for Thee-Economy
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 9-18, bibl.13 poz.
Keyword
Internet rzeczy, Technologie teleinformatyczne
Internet of Things (IoT), Information and communication technologies
Note
JEL Classification: A23
streszcz., summ.
Abstract
Ewolucja technologii teleinformatycznych doprowadziła do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej mianem SMAC (§.ocial, Mobile, d_nalytics, Qoud), a tworzącej - wespół z technologią IoT (Internet of Things) swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych nowoczesnych organizacji gospodarki globalnej. Celem artykułu jest ukazanie implikacji procesu transformacji cyfrowej na informatyczne wspomaganie procesów zarządzania w organizacjach inteligentnych. Rozważania ilustrowane są wynikami autorskich badań sektora MSP na wybranych przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego.(abstrakt oryginalny)

Solutions of the Information and Communication Teclmology (ICT) are the foundation of modem economic organizations in a knowledge economy. This article is aimed at describing the role of modem ICT trends, which are described as SMAC (Social, Mobility, Analytics, Cloud) and Internet of Things, and are becoming an essential ICT element supporting management processes. The arguments are illustrated with results of own research conducted by the author in 2014-2016 in selected SME's from the Mazowieckie and Wielkopolskie Provinces and their reference to the general development trends in this area.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski, P. (2016a). ICT Solutions in Intelligent Organizations as Challenges in a Knowledge Economy. Management, 2 (20).
 2. Adamczewski, P. (2016b). Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki. Ekonomiczne Problemy Usług, 123.
 3. Adamczewski, P., Kużdowicz, P., Bartczak, K. (2016c). Nowoczesne rozwiązania JCT w zarządzaniu wiedzą w organizacjach inteligentnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe TEXTER.
 4. Cisco Visual Networking Index (VNI) 2015-2020 (2016). San Jose: Cisco Systems Inc.
 5. Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (red.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infra-strukturalnych. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Ryukową.
 6. Grosser, S.N., Zeier, R. (red.) (2012). Systematic Management for Intelligent Orgaizations. Berlin Heidelberg: Springer- Verlag.
 7. Holler, J., Tsiatsis, V. (2014). From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence. Elsevier.
 8. Marz, N., Warren, J. (2015). Big Data. ManninganPublications Co.
 9. Mukhopadhyay, S.C. (2014). Internet o/Things. Challenges and Opportunities. Springer International Publishing Switzerland.
 10. Perera, Ch., Ranjan, R., Wang, L., Khan, S., Zomaya, A. (2015). Privacy of Big Data in the Internet of Things Era. IEEE IT Professional Magazine. PrePrint (Internet of Anything). Retrieved 1 February.
 11. Report IDC FutureScape "Worldwide IT Industry 20!6 Predictions: Leading Digital Transformation to Scale" (2016). New York.
 12. Schwaninger, M. (2010). Intelligent Organizations. Powerful Models for Systematic Management. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
 13. Vongsingthong, S., Smanchat, S. (2014). Internet of Things: A review of Applications & Technologies. Suranaree Journal of Science and Technology, 2.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu