BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potoczek Natalia (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
System społeczny w organizacji zorientowanej procesowo
Social System in a Process-Oriented Organization
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 57-68, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
System społeczny, Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie procesowe
Social system, Process-oriented approach, Processing management
Note
summ.
Abstract
Prezentowany artykuł służy przede wszystkim identyfikacji systemu społecznego organizacji, tworzonego w ramach podejścia procesowego w zarządzaniu. Po dokonaniu rozróżnienia podejścia procesowego i klasycznego przedstawione zostaną najważniejsze elementy systemu społecznego, a w dalszej kolejności zmiany społeczne zachodzące w organizacjach procesowych. (fragment tekstu)

Adoption of a new orientation process in an organization means a change within the social system. Collaborative forms of work organization become a main feature which distinguishes the new orientation. Teams responsible for the implementation process are mainly characterized by multidisciplinarity and a high degree of autonomy. Empowerment as a method of management in a particular way determines the social system in a process-oriented organization. Development of horizontal communication now depends more on the application of information technology in communication and less on the determination of managers. New roles and positions in the organization shape the new vision of career employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adair Ch. B., Murray B. A., Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Becker J., Kugeler M., Rosemann M., Process Management. A Guide for the Design of Business Processes, Springer, Berlin [u.a.] 2003.
 3. Blanchard K. H., Carlos J. P., Randolf A., Empowerment Takes More Then a Minute, Berrett-Koehler Publishers, 2001.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
 6. Hatch M. J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Jeston J., Nelis J., Business Process Management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Elsevier/Butterworth-Heinemann, Amsterdam 2008.
 8. Potoczek N., Empowerment w kreowaniu filozofii samozarządzania [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, red. Nalepka A., WSB - NLU, Nowy Sącz 2006.
 9. Potoczek N., Empowerment w rozwijaniu kompetencji organizacji [w:] Ekonomia - Zarządzanie - Marketing, red. Wiktor J. W., WSB - NLU, Nowy Sącz 2007.
 10. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 11. Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 12. Yukl G., Leadership in Organizations, Prentice-Hall, Inc., New Jersey 2002, fifth ed.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu