BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tokarski Zbigniew (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Wybrane modele oligopolu i kartelu
Selected Oligopoly and Cartel Models
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 83-93, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Kartel, Oligopole, Teoria zachowań
Cartel, Oligopolies, Behaviour theory
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawione zostaną wspomniane modele i podstawowe różnice między nimi. W każdym z tych modeli firmy starają się zmaksymalizować swój zysk, jednak zamierzają to osiągnąć przy pomocy różnych środków. (fragment tekstu)

According to a definition an oligopoly is a market form in which a market or industry is dominated by a small number of sellers (which are called oligopolists). The decisions of one firm influence, and are at the same time influenced by, the decisions of other firms. In some situations, the firms may employ restrictive trade practices to raise prices and restrict production, this is known as cartel. There are many models describing the operation of an oligopolistic market. In this article the author wants to concentrate on describing and comparing series of simplified models based on classical economics (Stackelberg model, Cournot-Nash model, Bertrand model) as well as a game theory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji, Kraków 2007.
 2. Griffin J., Previous Cartel Experience: Any Lesson for OPEC? [w:] Economic In Theory and Practise, Kluwer Academic Publishers 1989, s. 179-206.
 3. Levenstein M, Mass Production Conquers the Pool: Firm Organization and the Nature of Competition in the Nineteenth Century, "Journal of Economic History" 1995, 55 (3), s. 575-611.
 4. Levenstein M, Suslow V., What Determines Cartel Success?, "Journal of Economic Literature", tom 44, s. 1-55, Nashville 2006.
 5. MacKie-Mason J. K., Pindyck R. S., Cartel Theory and Cartel Experience in International Minerals Markets, MIT Press, 1987, s. 187-214.
 6. Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, Warszawa 1997.
 7. Nussbaum H., International Cartels and Multinational Enterprises, Cambridge University Press, 1986.
 8. Official Journal of The European Communities, 2002/C 45/03.
 9. Posner R., A Statistical Study of Antitrust Enforcement, "Journal of Law and Economics" 1970.
 10. Report on Competition Policy 2005, European Commission, Brussels 2008.
 11. Report on Competition Policy 2006, European Commission, Brussels 2009.
 12. Rhemani R. S., Shapiro D., Słownik terminów ekonomii struktur przemysłowych, prawa antymonopolowego i polityki antymonopolowej, Urząd Antymonopolowy, Warszawa 2002.
 13. Schmalensee R., Willig R. D., Handbook of Industrial Organization, Elsevier Science Publishers B.V., 1990.
 14. Spar D. L, The Cooperative Edge: The Internal Politics of International Cartels, Ithaca, N. Y., Cornell University Press 1994.
 15. Stigler G., A Theory of Oligopoly, "Journal of Political Economy" 1964.
 16. Varian H. R., Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2002.
 17. http://europa.eu.int/ - strona Komisji Europejskiej.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu