BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowski Artur (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Title
Strategia i cele przedsiębiorstwa na przykładzie spółki akcyjnej FC Bayern
The Strategy and Goals of the Corporate on Example of FC Bayern München JSC
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 97-107, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Sport, Klub sportowy, Marketing sportowy
Sport, Sports club, Sports marketing
Note
summ.
Company
FC Bayern
FC Bayern
Abstract
Celem referatu jest próba odpowiedzi na następujące pytania:
 1. Jaką strategię posiada wybrane przedsiębiorstwo sportowe?
 2. Jakie są cele przedsiębiorstwa sportowego?
Za case study służyć będzie niemiecki zawodowy klub piłki nożnej - FC Bayern. (fragment tekstu)

For the last few years sport has become the industry in which football competition plays the main role. Modern sports clubs which act as stock corporations or limited partnerships strive for achieving organizational, sports and economical objectives. Through their activity the sports clubs become similar to market companies. The German market leader of changes is the sports enterprise FC Bayern, which due to its internal competitiveness factors, extends its position in the international market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H. G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Business-to-Business - Marketing im Profifussball, Bieling M., Eschwe-iler M., Hardenacke J. (Hrsg.), Deutscher Universitats-Verlag/ GWF Fa-chverlage GmbH, Wiesbaden 2004.
 3. Engelhardt J., Typologia przedsiębiorstw, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
 4. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 5. Grzegorzewska-Ramocka E., Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 7-8.
 6. Haas O., Controlling der Fussballunternehmen. Management und Wirt-schaft in Sportvereinen, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2006.
 7. Hopfner K., Spezielle Bewertungsfragen - die Rechnungslegung eines Fussball-unternehmen, "Kreditwesen" 2008, nr 22.
 8. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 9. Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 10. Ekonomie des Fussballs. Grundlegungen aus volks- und betriebswirt-schaftlicher Perspektive, Hammann P., Schmidt L., Welling M. (Hrsg.), Deutscher Universitats- Verlag/ GWF Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2004.
 11. Kupfer F.A.T., Erfolgreiches Fussballclub-Management. Analysen. Be-ispiele. Losungen, Verlag Die Werkstatt, Goppingen 2004.
 12. Lang J. C., Corporate Governance der Fussballunternehmen. Leitung, Uberwachung und Interessen im Sportmanagment, Erich Schmidt Ver-lag, Berlin 2008.
 13. Penc J., Strategiczny system zarządzania. Holistyczne myślenie o przyszłości. Formułowanie misji i strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 14. Panfil R., Zarządzanie produktem klubu sportowego, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Warszawa 2004.
 15. Profifussball und Okonomie, Berens W., Schewe G. (Hrsg.), Verlag Dr. Kovać, Hamburg 2003.
 16. Sznajder A., Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 17. Teichmann K., Strategie und Erfolge von Fussballunternehmen, Deut-scher Universitats-Verlag, Wiesbaden 2007.
 18. Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, Kasiewicz S., Możaryn H. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 19. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu