BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stach Przemysław (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu), Bąk Janusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Wpływ wartości dla klienta na zadowolenie, lojalność oraz rekomendacje - studium przypadku Wyższej Szkoły Biznesu
The Influence of Customer Value on Satisfaction, Loyalty, and Recommendation - Case Study of a Business College
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 108-116, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Lojalność klientów, Wartość dla klienta
Customer loyalty, Value to customer
Note
summ.
Company
Wyższa Szkoła Biznesu
Abstract
Celem niniejszego referatu jest próba weryfikacji hipotezy o istotnym wpływie postrzeganej wartości dla klienta na kształtowanie się zadowolenia z oferty edukacyjnej, lojalności względem uczelni oraz skłonności do rekomendowania uczelni w przyszłości. Teza o istotnej roli wartości dla klienta, wyraźnie artykułowana w literaturze marketingowej, zostanie poparta wynikami badania przeprowadzonego przez autorów. Część empiryczna pracy zostanie poprzedzona przeglądem literatury, która stanowi koncepcyjny i metodyczny fundament dla przeprowadzonego badania. (fragment tekstu)

The paper aims to verify a hypothesized positive influence of perceived customer value on customer satisfaction, loyalty, and positive word-of-mouth likelihood. The authors present empirical evidence coming from their own research to support the hypothesized relationships, as well as offer directions for further research. The empirical section of the paper is preceded by the presentation of the relevant concepts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burzyński T., Wołowiec T., Wybrane działania marketingowe w zakładzie hotelarskim,,,Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP" 2008, nr 2-3.
 2. Chen S., Quester P. G., Modeling store loyalty: Perceived value in market orientation practice, "Journal of Services Marketing" 2006, 3(20).
 3. Eggert A., Ulaga W., Customer perceived value: A substitute for satisfaction in business markets?, "The Journal of Business & Industrial Marketing" 2002, 2-3(17).
 4. Giese J. L., Cote J. A., Defining consumer satisfaction, "Academy of Marketing Science Review" 2000, 2(4).
 5. Hellier P. K., Geursen G. M., Carr R. A., Rickard J. A., Customer repurchase intention: A general structural equation model, "European Journal of Marketing" 2003, 11-12(37).
 6. Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Lam S. Y., Shankar V., Erramilli M. K., Murthy B., Customer value, satisfaction, loyalty, and switching costs: An illustration from a business-to-business service context, "Academy of Marketing Science Journal" 2004, 3(32).
 8. Liu A. H., Customer value and switching costs in business services: Developing exit barriers though strategic value management, "The Journal of Business & Industrial Marketing" 2006, 1(21).
 9. McDougall G. H. G., Levesque T., Customer satisfaction with services: Putting perceived value into the equation, "The Journal of Services Marketing" 2000, 5(14).
 10. Neal W. D., Satisfaction is nice, but value drives loyalty, "Marketing Research" 1999, 1(11).
 11. Ravald A., Gronroos Ch., The value concept and relationship marketing, "European Journal of Marketing" 1996, 2(30).
 12. Sanchez-Fernandez R., Iniesta-Bonillo M. A., The concept of perceived value: a systematic review of the research, "Marketing Theory" 7/2007.
 13. Sheth J. N., Mittal B., Customer behavior: A managerial perspective (2nd ed.), Thomson South-Western, Mason OH, 2004.
 14. Smith J. B., Colgate M., Customer value creation: A practical framework, "Journal of Marketing Theory and Practice" 2007, 1(15).
 15. Stach P., Bąk J., Na ścieżkach zadowolenia i lojalności - poszukiwanie modelu w kontekście uczelni, "Marketing i Rynek" 2009, nr 6.
 16. Stach P., Problemy konceptualizacji i operacjonalizacji wartości dla klienta, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 6.
 17. Wołowiec T., CSR - a marketing strategy or a responsible business? (sellected issues), University of Applied Sciences, Hof, Germany 2009.
 18. Woodruff R. B., Customer value: The next source for competitive advantage, "Journal of the Academy of Marketing Science" 1997, 2(25).
 19. Zeithaml V. A., Consumer perceptions of price, quality, and value: A means-end model and synthesis of evidence, "Journal of Marketing" 1988, 3(52).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu