BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Dynamika związków pomiędzy podsystemami produkcji i zatrudnieniem : przypadek przedsiębiorstwa "ALFA"
The Dynamics of the Production and Labor Sector in an Industrial Enterprise : a Case of the Corporation "ALPHA"
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 117-131, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zatrudnienie, Produkcja
Employment, Production
Note
summ.
Company
ALFA Sp. z o.o.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie propozycji rozbudowy symulacyjnego modelu wtórnego, dotyczącego dostosowania zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa ALFA, w szczególności tej jego części, która jest odpowiedzialna bezpośrednio za produkcję. Dzięki niej powstanie możliwość ilościowego ujęcia wykonywanej produkcji oraz śledzenia stopnia wykorzystania istniejącego zatrudnienia w procesach produkcyjnych, czyli otrzymywania informacji o nadwyżce bądź niedoborze pracowników. Kolejny krok to zbadanie poprawności przedstawionego modelu poprzez porównanie danych symulowanych z zebranymi danymi historycznymi. Artykuł stanowi kontynuację modelowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie ALFA, związanych z naborem lub redukcją zatrudnienia bezpośrednio produkcyjnego, w zależności od przyjętych zleceń produkcyjnych (zamówień). Model budowany jest w konwencji metody Dynamiki Systemów, opierającej się na takich dyscyplinach naukowych, jak: tradycyjne zarządzanie, podstawy cybernetyki i symulacja komputerowa. Modele symulacyjne budowane za pomocą tej metody należą do szerokiej klasy modeli abstrakcyjnych, zawierających wyobrażenia pamięciowe, opisy słowne oraz zasady zachowania się w grze ekonomicznej [Forrester 1981, s. 31]. Dzięki jej wykorzystaniu istnieje możliwość strukturyzacji przepływów w systemach oraz ich badanie zarówno w obszarze ilościowym, jak pod kątem występującej w nich dynamiki zachowania. (fragment tekstu)

The aim of this article is to extend simulation model of the ALPHA Enterprise production. The model attempts to develop employment adjustment servicing changing production plan and contains two fundamental parts: first - responsible for labor requirement planning, and second - showing relationships between production outcome and personnel staffing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baran M., Zastosowanie metody Dynamiki Systemów w przedsiębiorstwie odzieżowym [w:] Wybrane koncepcje i metody zarządzania początku XXI wieku, red. nauk. Gonciarski W. i Zaskórski P., Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2010.
  2. Baran M., Rozwinięcie symulacyjnego modelu dostosowania zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa ALFA w konwencji Dynamiki Systemów, materiały złożone do druku.
  3. Forrester J. W., Principles of Systems, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1981.
  4. Goodman M., Przejście do modelowania komputerowego [w:] Senge P. M., Kleiner A., Roberts C., Ross R. B., Smith B. J., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
  5. Krupa K., Modelowanie, symulacje i prognozowanie. Systemy ciągłe, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 2008.
  6. Naylor T. H., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.
  7. Sterman J., Business Dynamics. Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, Boston 2000.
  8. Śliwa K. R., Dynamika Systemów w 15 wykładach, manuskrypt.
  9. Śliwa K. R., O organizacjach inteligentnych i rozwiązywaniu złożonych problemów zarządzania nimi, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2001.
  10. www.vensim.com
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu