BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Przegląd mierników internacjonalizacji gospodarki
Survey of Measures Economies' Internacjonalization
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 191-200, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Internacjonalizacja gospodarki, Ocena ryzyka, Inwestycje
Internationalisation of economy, Risk assessment, Investment
Note
summ.
Abstract
Część pierwsza opracowania przybliża pojęcie internacjonalizacji oraz określa jej przejawy. W części drugiej zebrano miary służące ocenie poziomu internacjonalizacji gospodarki. Natomiast część trzecia opracowania przybliża miary, które mogą służyć do oceny atrakcyjności inwestycyjnej gospodarki potencjalnym inwestorom zagranicznym. Opracowanie ma charakter metodyczny, ale wszystkie zaprezentowane mierniki internacjonalizacji mogą być wykorzystane do badań empirycznych i oceny stopnia internacjonalizacji gospodarki oraz poziomu jej atrakcyjności. (fragment tekstu)

Since processes of internationalization of economies are very common around the world, it became substantial to work out measures which would allow to quantify a level of internationalization of particular countries. In addition, it became important to elaborate measures that could allow to determine level of attractiveness of countries' economies for foreign investors. Set of measures presented in this writing can have practical use at the evaluation of level internationalization of particular country. In addition, this set of measures can be put in practice in comparative analysis of levels of internationalization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biznes międzynarodowy, red. Nowakowski M. K., SGH, Warszawa 2005.
 2. Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Dach Z., Polok A., PTE, Kraków 2005.
 3. Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
 4. Informacje na temat napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, 2008.
 5. Informacje o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2006 r., Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, 2008.
 6. Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. Duliniec E., SGH, Warszawa 2007.
 7. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. Miklaszewski S., Difin, Warszawa 2003.
 8. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, red. Bernaś B., Difin, Warszawa 2002.
 9. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski - bariery i możliwości rozwoju, PAIZ, Warszawa 2009.
 10. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, Oficyna Wydawnicza AGH, Monografie i Opracowania 519, Warszawa 2004.
 11. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 12. Polska bardziej atrakcyjna dla firm, "Rzeczpospolita", 29.04.2009.
 13. Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 14. Przedsiębiorstwo przyszłości, red. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Di- fin, Warszawa 2000.
 15. Sowa K., Strategie konkurencji korporacji ponadnarodowych, Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu