BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jończyk Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Rozwój pozagiełdowego rynku papierów wartościowych w Polsce
Development of the OTC in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 201-210, rys., schem., wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Rynek pozagiełdowy
Financial markets, OTC market
Note
summ.
Company
BondSpot SA
Abstract
Celem poniższego referatu jest analiza kierunku oraz barier rozwoju rynku pozagiełdowego na przestrzeni ostatnich lat. Ideą tego sektora powinno być wspomaganie rozwoju młodych, dynamicznych firm. Tego typu przedsiębiorstwa mają trudności z dostępem do środków finansowych, potrzebnych na rozszerzenie skali działalności i wzmocnienie pozycji rynkowej wobec konkurencji. Nie są one jeszcze znane, ani nie mają wystarczającego kapitału, aby zaistnieć na parkiecie giełdowym, muszą zatem szukać innych form pozyskiwania funduszy. W Polsce istnieją idealne warunki do rozwoju rynku pozagiełdowego. Poniżej zostanie pokazane miejsce, jakie zajmuje rynek pozagiełdowy w strukturze rynku finansowego, następnie jego historia, etapy rozwoju oraz plany na przyszłość. (fragment tekstu)

Over-the-counter market originated in the USA, where it was used by road construction companies. In the 1920s, these companies began to use OTC stock to gain capital for their own development. Initially, transactions were made by emissaries; however, in 1971, NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) - the first electronic stock exchange - was developed.Projects to create OTC stock in Poland began in 1994 and it was a long time before it became well established. Originally, it was intended that companies involved in the Mass Privatization Program (Program Powszechnej Prywatyzacji) would trade stocks there. However, only a fraction of over 500 companies taking part in the Program ventured to make their debut on the new market. After the initial failure, the role of the OTC stock on the Polish financial market had to be redefined. According to a new concept, the new market would aim at new, small and medium companies with a growth- potential. It was thought to be the GPW's (Warsaw Stock Exchange) breeding ground for the companies which were unable to meet listing requirements for larger exchanges, but which needed to gain capital to increase their activity. This strategy was not very successful either, as enterprises were very reluctant to enter the market. One of the reasons could be the fact that at the time when the Polish capital market was forming, all trading was possible only on the stock exchange. Also, the market was not sufficiently promoted, so small enterprises were unaware that they could gain capital there, instead of issuing shares on the stock exchange. Finally, overregulation might have contributed to the failure of the concept as excessive control hindered natural development and self-regulation of the OTC stock. BondSpot has increased efforts to create a public market for government, municipal and corporate bonds and the market for public utilities. The platform, which enables bond trade on the secondary market Catalyst, has been formed with the primary aim of promoting investments in such bonds in Poland. This strategy seems to be efficient as it fills the market niche. It is in the time of crisis that the bond market may become a dark horse. Enterprises which face problems with obtaining investment credits while having difficulties meeting tough assessment criteria for borrowing capacity and cautious investors who have lost a chunk of their assets during the recent crisis are likely to choose bonds as an alternative to satisfy their needs - convenient for the former and save for the latter. The fear of another crisis and the possibility of the return of downward tendencies on exchanges both encourage less aggressive investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010.
 2. Łukasiewicz M., Gancarczyk M., Publiczny rynek pozagiełdowy, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Zielona Góra 1997.
 3. Mishkin F. S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.
 4. Nawrot W., Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa 2009.
 5. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Część 1. Metody ilościowe, Placet, Warszawa 2008.
 6. Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Absolwent, Łódź 2001.
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 8. Rocznik Giełdowy 2010, GPW, Warszawa 2010.
 9. http://www.bondspot.pl/
 10. http://www.gpw.pl/
 11. http://www.mts-ceto.pl/
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu