BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Źródła oporu wobec zmian restrukturyzacyjnych na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce
The Sources of the Resistance Against Changes Using the Example of the Coalmining Sector in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 247-255, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja górnictwa, Górnictwo węgla kamiennego
Restructuring, Mining industry restructuring, Hard bituminous coal mining
Note
summ.
Abstract
Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce, mimo iż trwa od początku transformacji gospodarczej, wciąż nie może doczekać się pełnego zakończenia, a główny cel programów restrukturyzacyjnych - osiągnięcie trwałej rentowności przez podmioty górnicze wciąż nie jest w pełni zrealizowany, mimo osiągniętych w tej materii znacznych postępów. Przyczyn tego stanu rzeczy można doszukiwać się między innymi w bardzo silnym oporze górników wobec zmian restrukturyzacyjnych. Dlaczego opór wobec zmian w górnictwie jest silniejszy aniżeli w innych sektorach wrażliwych? Jakimi przesłankami może on być podyktowany? W jaki sposób można zmniejszyć lub wyeliminować poszczególne źródła tego oporu? Na te - ważne z punktu widzenia procesów restrukturyzacji górnictwa - pytania próbuje znaleźć odpowiedź Autor niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

In spite ofspanding over 40 mld. zł. on state aid for the coal mining sector, the reform of mines has not ended yet. The restructuring of the coal mining sector began in 1989 and it has been continued since then. The changes in mines are goving very slowly and very often have a backward and superficial character. The results of changes in mines are very slow because the reactions of workers towards changes in mines are very strong. The main goal of this article was to show why there is such a great resistance of miners against changes in mines and why it takes so long. The author of this work tried to identify the sources of the resistance against changes in the coal mining sector and how can then be minimized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Carr D. K., Hard K. J., Trahand W. J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 2. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Warszawa 1997.
 3. Conner D. R., Managing at the Speed of Change, Villard Books, New York 1993.
 4. Choroszczak J., Fornalczyk A., Mikulec M., Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego - programy, bariery, efektywność, pomoc publiczna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
 5. Dryll I., Restrukturyzacja w "spec-sektorach". Zbawienie czy przekleństwo, "Nowe Życie Gospodarcze" nr 9/2003.
 6. Informacja o wynikach kontroli restrukturyzacji finansowej i organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego w latach 1990-2001, Raport nr 178/2002/P/01/146-LKA Najwyższej Izby Kontroli, Katowice 2002.
 7. Karbownik A., Realizacja reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000, "Wiadomości Górnicze" nr 5/2001.
 8. Karbownik A., Turek M., Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002, "Wiadomości Górnicze" nr 10/2003.
 9. Senge P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday, New York 1990.
 10. Stachowicz J. K., Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Szlązak J., Zagórowski J., Analiza realizowanych dotychczas programów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego, "Wiadomości Górnicze" nr 10/2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu