BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dąbek Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Przyczyny i skutki kryzysu finansowego lat 2008-2009
Causes and Effects of the Financial Crisis in the Years 2008-2009
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 259-268, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przyczyny kryzysu, Kryzys finansowy
Causes of crisis, Financial crisis
Note
summ.
Abstract
Jeśli szybki wzrost gospodarczy trwa zbyt długo, to w gospodarce występuje nierównowaga. Widoczny jest wtedy wzrost inflacji, a ludzie przesadnie optymistycznie przewidują swoje przyszłe dochody. Powoduje to ich nadmierne zadłużanie oraz zbyt duże inwestycje firm. Warto podkreślić, że ożywienie, które rozpoczęło się w latach 90. XX wieku okazało się bezprecedensowe. Niespotykane okazało się nie tylko to, że boom trwał tak długo, ale także to, że towarzyszyły mu niespotykane dotąd zjawiska. Pomimo spadku bezrobocia nie następował wzrost inflacji. W normalnych warunkach, jeśli spada bezrobocie, to pracodawcy, którzy chcą zatrudnić nowych pracowników, muszą im oferować coraz wyższe płace. Gdy dochodzi do tego, że wzrost płac przewyższa wzrost wydajności pracy, zaczynają rosnąć koszty produkcji, a co za tym idzie - ceny. Podczas ostatniego ożywienia było inaczej: produkcja rosła, bezrobocie spadało, amerykański bank centralny nie podwyższał stóp procentowych, pieniądza na rynku nie przybywało. Pomimo tego inflacja nie rosła. Ten wzrost wydajności pracy miał z kolei być związany z rozwojem Internetu, telekomunikacji, usług finansowych. Globalizację uznano za kolejny czynnik, który miał przełamać problem wpływu szybkiego wzrostu na wzrost inflacji. Koszty produkcji spadały dzięki przeniesieniu fabryk niektórych dóbr z krajów rozwiniętych do ubogich. Koszty produkcji spadały, a ceny towarów i usług nie zmieniały się. W 2007 r. pękła "bańka" i rozpoczął się kryzys finansowy. Celem niniejszej pracy jest szczegółowe omówienie przyczyn i dotychczasowych skutków kryzysu finansowego. (fragment tekstu)

If too optimistic and overinvested market breaks down, it can hit with a disastrous force. In individualistic capitalist system it is not easy to exert a conscious influence on restoring in economic life. It is a characteristic of depression which was rightly emphasized by bankers-entrepreneurs but which was not appreciated by bankers-economist. At the time of economic growth many new investments bring a satisfactory current income. A breakdown occurs when there appear doubts if the anticipated income is attainable. Once the doubts occur, they spread very fast. If illusion are shattered, there appears an "excessive pessimism " in place of anticipations. There comes to situations when no one can afford having a flat in the already existing houses. The paper presents not only the process of financial crisis but also analyzes its causes an effects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boćkowski J., Wzrost na swiecie słabnie, problemy nasilają się, "Gazeta Giełdy Parkiet", 14-15 sierpnia 2008, nr 188.
  2. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003, s. 285-291.
  3. Kaczmarek T. T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
  4. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu.pl, Warszawa 2009.
  5. Orłowski W. M., Świat, który oszalał, czyli poradnik na nieciekawe czasy, "Biblioteka Gazety Wyborczej", Warszawa 2008.
  6. PAP, ab, 17.02.2010 r. http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,94782,7573036, Obama_podkresla_zaslugi_pakietu_stymulacyjnego_dla.html
  7. Top Reuters, 24.02.2010 r. http://gospodarka.gazeta.pl/Gielda/1,94782, 7598101,Zalamanie_sprzedazy_nowych_domow_w_USA.html
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu