BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suchowian Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Finansowanie publicznych instytucji kultury w Polsce
Financing of Public Cultural Institutions in Poland
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2010, vol. 9, s. 269-281, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Instytucje kultury, Źródła finansowania, Finansowanie kultury, Finanse publiczne
Cultural institutions, Source of financing, Financing of culture, Public finance
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ogólne wskazanie aktualnych możliwości pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych oraz przedstawienie obecnych kierunków zmian w zarządzaniu i finansowaniu kulturą (według powszechnie przyjętej metodologii). (fragment tekstu)

Culture is an important element of social identification. It influences both a unit and a society and also the economic processes in the society. Cultural institutions - the organizations founded to create and protect the cultural heritage can be financed form different sources depending on the ownership structure. The public cultural institutions are under the protection of the state or local administration units which are their organizers and ensure the sources for their maintenance. The subventions are unfortunately not sufficient and the institutions need to look for other financial sources by taking part in the contests or seeking the private donors. In this work only aspects of financing the public cultural institutions were described. Its aim is to point very generally the possibilities of gaining the additional sources for financing the cultural undertakings and present the current changes in managing and financing the culture. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Lis S., Finansowanie kultury z Funduszy Wspólnotowych i Strukturalnych UE 2004- 2013, Oficyna Wydawnicza "PKD", Tarnów 2004.
 2. Mikułowski Pomorski J., Kultura wobec społecznej transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 3. Niemczyk A., Marketing w sferze kultury. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 4. Nowak M., Kultura kwitnie, to ją podetnijmy, "Gazeta Wyborcza" 2009, nr 137.
 5. Toeplitz K.T., Aluzje i iluzje, "Polityka" 2009, nr 27.
 6. Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, red. Borowiecki R., Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2009.
 8. Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, Dz. U. z 1992 r., nr 68, poz. 341 z poźn. zm.
 9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 z poźn. zm.
 10. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123 z poźn. zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.
 12. Finansowanie kultury trzeba uniezależnić od polityki, interia.pl/pap
 13. Broszura Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Kultura (2007-2013).
 14. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, http://www. mk.gov.pl/.
 15. http://www.mkidn.gov.pl/
 16. http://www.stat.gov.pl/
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu