BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Title
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Various Dimensions of Legal Liability
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica, 2016, nr 77, s. 7-10, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Różne wymiary odpowiedzialności prawnej
Keyword
Odpowiedzialność, Prawo, Regulacje prawne
Responsibility, Law, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odpowiedzialność prawna jest złożonym zagadnieniem, wartym przeanalizowania zarówno na poziomie teoretycznym, jak i w odniesieniu do konkretnych przypadków praktycznych. Celem niniejszego artykułu jest analiza jednego z ujęć odpowiedzialności prawnej, które zaproponował Hans Kelsen. Zostanie zatem opisana konstrukcja zarachowania, a następnie pokazany mechanizm przełożenia zasady zarachowania na odpowiedzialność prawną. Wnioski bazują na stwierdzeniu niekompletności "czystej teorii prawa" w zakresie stosowania prawa. (abstrakt oryginalny)

The legal liability is the issue of vast complexity and hence worth to analyze both on theoretical and practical level. The main goal is to analyze of one of the understandings of legal responsibility, imputation, proposed by Hans Kelsen. Therefore, first the concept of imputation will be described. Secondly, the mechanism will be revealed, which transforms imputation into legal responsibility. The conclusion includes the notion of incompleteness of Pure Theory of Law in application of law field. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alexy, Robert. 2002. "Hans Kelsen's Begriff Des Relativen Apriori". W Neukantianismus und Rechtphilosophie. Hrsg. Robert Alexy, Lukas Meyer, Stanley L. Paulson. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
  2. Kelsen, Hans. 1934. Reine Rechtslehre. Wien-Leipzig.
  3. Kelsen, Hans. 1967. Pure Theory of Law. New Jersey: The Lawbook Exchange.
  4. Zalewska, Monika. 2015. "Gunman Situation Vicious Circle and Pure Theory of Law". W Problems of Normativity, Rules and Rule-Following. Eds. Michał Araszkiewicz, Paweł Banaś, Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Płeszka. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.
Cited by
Show
ISSN
0208-6069
Language
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21367
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu