BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maj Kalina (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland)
Title
Civic initiative - between social and market aspect of the Territorial Autonomy's economy on the example of Radom city
Source
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 19, No 3, s. 43-56, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Partycypacja społeczna, Samorząd terytorialny, Konsultacje społeczne
Social participation, Local government, Public Consultations
Note
JEL Classification: H72
summ.
Country
Radom
Radom
Abstract
The subject of this consideration is the validity of existence and functioning of the direct mechanisms responsible for political decisions which are manifested in the process of the civic initiative - the most popular form of civic participation defined as the citizens' share in making decisions by the authorities. The goal of this work is to answer the question about the role and perspective of the civic initiative's progress as a tool of the citizens' effect on the decisions considering placing the wherewithal on the specific local investments. The issue of the civic participation, its mechanisms and the principles of its action presented in this project is discussed on the example of Radom city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borodo, A. (2008). Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, wyd. 6, Warszawa
 2. Czarnecki, K. (2014). Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2014) artykuł w Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 1(2)/2014
 3. Długosz D.J., Wygnański J. (2005). Obywatele współdecyduję, Przewodnik po partycypacji społecznej, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 4. Głąbicka K., Śwital P. (Ed) (2016). Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne. Instytut Naukowo- Wydawniczy "Spatium", Radom
 5. Górski R. (2005). Przewodnik po demokracji uczestniczącej/partycypacyjnej, Poznań-Kraków.
 6. http://centrumwspolpracy.org.pl/wp-content/uploads/2014/11/budzet-partycypacyjny. pdf (accessed 17.11.2016 r.).
 7. http://www.bip.radom.pl (accessed 26.11.2016 r.).
 8. http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/14/europe-poll-icm# data (accessed 17.11.2016 r.).
 9. http://www.radom.pl/page/3536,razem-o-budzecie-miasta-na-2015-rok. html (accessed 26.11.2016 r.).
 10. http://www.sopockainicjatywa.org/ (accessed 17.11.2016 r.).
 11. https://konsultacje.radom.pl/page/14,konsultacje-spoleczne.htmlhttp:// www.radom.pl/page/2835,razem-o-budzecie-miasta-na-2014-rok.html (accessed 26.11.2016 r.).
 12. https://konsultacje.radom.pl/page/145,zwycieskie-projekty-budzetu-obywatelskiego- 2016.html (accessed 26.11.2016 r.).
 13. Kalina-Prasznic U. (Ed.)(2001). Encyklopedia prawa, Warszawa.
 14. Kłębowisk W. (2013). Budżet partycypacyjny. Krótka historia obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 15. Kraszewski D., Mojkowski K.(2014). Budżet Obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego Warszawa.
 16. Mik C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa.
 17. Nentwich M. Opportunity structures for citizens' participation, [w:] A. Weale A., Nentwich M. (Ed.), Political Theory.
 18. Sadura P. (2013). Podzielmy się kulturą. Budżet partycypacyjny w Domu Kultury Śródmieście. Opis procesu wraz z rekomendacjami, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa.
 19. Sakowicz M. Partycypacja społeczna w działaniu administracji na tle rozwiązań w państwach Unii Europejskiej - prace analityczne słuchaczy KSAP XVIII Promocji (Ed.) M. Sakowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 20. Uchwała nr 472/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Radomia.
 21. Urban A. (2009). Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa.
 22. Ustawa z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2016 poz. 446.
 23. Wampler B. (2007). Participatory Budgeting In Brazil Cooperation and Accountability, Pensylvania State Uniwersity Press PA.
 24. Wright V. (1994). Reshaping the State, The Implication for Public Administration (Ed.) W. Muller, V. Wright, The State in Western Europe. Retreat or Redefinition? Special Issue if West European Politics, Vol. 17, No. 3
 25. Załącznik nr 5 do sprawozdania z konsultacji społecznych dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2016 r.
 26. Załącznik nr 6 do sprawozdania z konsultacji społecznych dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na 2017 r.
 27. Zarządzenie nr 77/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia na terenie Miasta Radomia konsultacji społecznych dotyczących tzw. Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia na rok 2016.
Cited by
Show
ISSN
2082-8500
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu