BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejczak Beata (Uniwersytet Łódzki Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego)
Title
Logistyka sieci dostaw w niemieckim przemyśle samochodowym
Logistics Supply Chain on the Example of the German Automotive Industry
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 19-26, tab., bibl.14 poz.
Keyword
Korporacje, Przedsiębiorstwo transportowe, Przemysł transportowy
Corporation, Transport company, Transport industry
Note
JEL Classification: F23 , L14 , L62
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki zarządzania sieciami dostaw na przykładzie niemieckiego przemysłu samochodowego. W pierwszej części artykułu zaprezentowano rozwój przemysłu samochodowego na podstawie rankingu (World Invetrnent Report) największych korporacji transnarodowych przemysłu samochodowego w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego przemysłu samochodowego. W drugiej części artykułu przedstawiono logistykę sieci dostaw na przykładzie struktury sieci dostaw produkcji dachów dla Mercedesa klasy SLK oraz charakterystyki firm świadczących usługi logistyczne dla niemieckiego przemysłu samochodowego na podstawie raportu BVL (Bundesvereinigung Logistik e.V.).(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the problems of managing supply chains on the example of the German automobile industry. In the first part of the article is presented the development of the automotive industry based on the ranking (World Invetment Report), the largest transnational corporations automotive industry in the world economy, with particular emphasis on the German automobile industry. In the second part of the article presents the logistics supply chain for example: the structure of supply chains producing roofs for the Mercedes class SLK and the characteristics of companies providing logistics services for the German automotive industry on the basis of a report BVL e.V.(Bundesvereinigung Logistik e.V.)(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciesielski, M. (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 2. Ciesielski, M. (2006). Logistyka w biznesie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 3. Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, Jr.E.J. (2007). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Gołembska, E. (2006). Kompendium wiedzy o logistyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Golińska, P., Fettach, M. (2012). Organizacja produkcji i logistyki w przemyśle samochodowym. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 6. http://stat.gov.pl/statystyka-rniedzynarodowa/porownania-rniedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlugtematow/finanse (23.12.2016).
 7. Kille, Ch., Schwemmer, M. (2015). Top JOO in European transport and logistics services: market, sizes, market segments leaders in the European logistics industry 201412015. Hamburg: DVV Media Group.
 8. Łasiak, P. (2013). Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego. Rola rynków wschodzących. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Trier, D., Wellbrock, W., Karnowski, K.-D. (2013). Managenernt-Innovatives Supply Chain Management bei der Daimler AG. [W:] I. Gopfert, D. Brawn, M. Schulz, Automobillogistik Stand du Zukunflstrends. Wiesbaden: Springer Gabler.
 10. Witkowska, J. (1996). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej.
 11. Łódź: WUŁ. www.unctad.org/en/Pages/DIAE/World Investment Report.
 12. www.unctad.org/Sections/dite ... /WIR2014/WIR14_tab28.
 13. www.unctad.org/Sections/dite _ dir/. .. /WIRl 3 _ webtab28.
 14. www.volkswagen-otlg.de/.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu