BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Urszula (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland)
Title
The environmental protection financing by the local government units
Source
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 20, No 4, s. 35-47, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Finansowanie ochrony środowiska, Nakłady na ochronę środowiska, Wydatki na ochronę środowiska, Samorząd terytorialny, Finanse publiczne
Environmental protection financing, Expenditures for environmental protection, Expenditures on environmental protection, Local government, Public finance
Note
JEL Classification: G18, H72, H76
summ.
Abstract
The article discusses the rules of financing environmental protection by local self-government units. The statutory tasks specified by local governments in this respect were indicated. Then possible forms of financing environmental protection are presented. Municipality, county or province can use different sources of funding. The next element of the article is to determine the amount of environmental spending at each level of local government in recent years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Polish Constitution 1997 of 2 april Dz. U. 1997, No. 78, poz. 483.
 2. Act 1990 of 8 march local government, Dz. U. 1990, No. 16, poz. 95.
 3. Act 1998 of 5 june of the county government, Dz. U. 1998, No. 91, poz. 578.
 4. Act 1998 of 5 june on local governments, Dz. U. 1998, No. 91, poz. 576.
 5. Regulation of the Minister of Environment 2002 of 20 December on detailed principles of financial management of the National Fund for Environmental Protection and Water Management and provincial funds for environmental protection and water management, Dz. U. Nr 230, poz. 1936.
 6. Bochanek D. (2013). Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
 7. Jabłoński M. (2012). Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa.
 8. Management Board of the National Fund for Environmental Protection and Water Management 2015.
 9. Protection of the Environment 2015 CSO data, http://stat.gov.pl/obszarytematyczne/ srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska- 2015,1,16.html [access 04.30.2017].
 10. Paczuski R. (2000). Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz.
 11. Pociask-Karteczka J. (2010). Czy istnieją granice integracji człowieka w środowisko przyrodnicze?, [in:] Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, tom III, Zakopane.
 12. The system of financing environmental protection in Poland (2013). Conference of the United Nations on Climate Change COP 19, Warszawa.
 13. Wierzbowski B., Rakoczy B. (2005). Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa.
 14. https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/o-nas/[access 04.01.2017].
Cited by
Show
ISSN
2082-8500
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu