BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stettner Milena (Politechnika Wrocławska, doktorantka)
Title
Zróżnicowanie potencjałów rozwojowych wybranych małych miast w województwie dolnośląskim
Diversity of Development Potentials of Selected Small Towns in the Lower Silesian Voivodship
Source
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 4, s. 56-67, rys., tab.
Keyword
Małe miasto, Inwestycje, Demografia, Funkcje miasta
Small town, Investment, Demography, Town function
Note
streszcz., summ.
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Badanie czynników rozwoju małych miast na przykładzie województwa dolnośląskiego, prezentowane w artykule, zostało oparte na zmianach demograficznych, aspekcie ekonomicznym oraz na podstawie stworzonej bazy danych nowo powstałych inwestycji kubaturowych po 1989 r. Celem badania było przedstawienie tych czynników oraz ich analiza pod względem wpływu na kształtowanie rozwoju, stagnację lub regres miasta. Zakres terytorialny badania to 22 małe miasta, głównie zlokalizowane w bliskiej odległości od stolicy Dolnego Śląska oraz - dla porównania - przy zachodniej granicy województwa dolnośląskiego, a tym samym granicy państwa. Dominująca funkcja oraz położenie w stosunku do dużych ośrodków miejskich - jak podkreśla autorka - to istotne aspekty w możliwości wykorzystania potencjału rozwoju małych miast, które najlepiej wykorzystują Kąty Wrocławskie, Świeradów-Zdrój oraz miasta powiatowe województwa dolnośląskiego. (abstrakt oryginalny)

The study of the factors of development of small towns using the example of the Lower Silesian Voivodship presented in the article was based on demographic changes, economic aspects and the database that was developed of new large building investments after 1989. The objective of the study was to present and analyse these factors for their impact on the form of the city's development, stagnation or regress. The territorial scope of the study is 22 small towns located mainly in close proximity to the capital of Lower Silesia and - in comparison - at the western border of the Lower Silesian Voivodship and hence at the state border. According to the authoress, the dominant function and location with respect to large urban centres are important aspects of the ability to benefit from the potential of the development of small towns, which is best performed by Kąty Wrocławskie, Świeradow-Zdroj and the county towns of the Lower Silesian Voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. H. Adamczewska-Wejchert, Cechy narodowe polskiego miasteczka, "Architektura" 1950/3-4.
  2. H. Adamczewska-Wejchert, K. Wejchert, Małe miasta. Problemy urbanistyczne stale aktualne, Warszawa 1986, s. 12, 18-20, 284.
  3. I.F. Tłoczek, Miasteczko w Polsce, "Architektura" 1950/3-4, s. 72.
  4. K. Wejchert, Bezimienne miasto, "Architektura" 1950/3-4, s. 67.
  5. R. Szmytkie, Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego, w: T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast, Łódź 2009, s. 7-11.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu