BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowska Anna Anetta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wolny dostęp do wiedzy : otwarte zasoby naukowe i edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy
Open access to knowledge : open scientific and educational resources in a knowledge based society
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 11-41, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Keyword
Własność intelektualna, Polityka kulturalna, Dostęp do informacji
Intellectual property, Cultural policy, Access to information
Note
streszcz., summ.
Abstract
"Wolny" czy inaczej "otwarty" dostęp to pojęcie, które zaczęło być przedmiotem dyskusji, również naukowej, wraz z rozwojem internetu. Mówi się o wolnym, otwartym dostępie do dóbr kultury, do zasobów wiedzy i zasobów edukacyjnych. Sam internet stał się niejako inspiracją dla takich zjawisk, jako że jest medium, które kojarzy się właśnie z otwartością, będącą właściwie jego immanentną cechą. Pozwala on nie tylko na szybką wymianę informacji i ma nieskończony zasięg, spowodował również drastyczny spadek kosztów kopiowania informacji, a także jej rozpowszechniania. W połączeniu z malejącymi wciąż cenami sprzętu komputerowego, a także stałego dostępu do sieci powstało w związku z tym środowisko, w którym zaczęły się rozwijać różne oddolne inicjatywy, podejmowane często przez pasjonatów, ludzi niepobierających za swoją pracę wynagrodzenia. (fragment tekstu)

Open on-line access to culture, knowledge and educational resources is an approach that allows different social and economic actors to profit in many ways, such as by reducing inequalities caused by access fees for scientific and educational materials, faster introduction of new solutions, creating possibilities of interdisciplinary projects uniting different participants. It is also an impulse of change in scientific and educational publishing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. About Ariadne, http://www.ariadne-eu.org/
 2. About EADTU, http://www.eadtu.eu/about-eadtu.html
 3. Aigrain P., Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age, Amsterdam University Press, Amsterdam 2012, http://oapen.org/download?type=document&docid=409602
 4. Anderson C., Za darmo: przyszłość najbardziej radykalnej z cen, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011. arXiv.org e-Print archive, http://arxiv.org/
 5. Bailey C. W., What Is Open Access?, w: Open Access: Key Strategic, Technical and Economic Aspects, s. 13-26, Chandos Publishing, Oxford 2006, http://www.chandospublishing.com/catalogue/record_detail.php?recordID=1 03
 6. Baytiyeh H., Pfaffman J., Volunteers in Wikipedia: Why the Community Matters, "Educational Technology & Society" 2010, Vol. 13, No. 2, s. 128-140.
 7. Beaudouin-Lafon M., Open access to scientific publications, "Communications of the ACM" February 2010, Vol. 53, No. 2, s. 32-34.
 8. Bednarek-Michalska B., Otwarta nauka, Open Access, Warszawa 2010, http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=52395&from=publication
 9. Benkler Y., Bogactwo sieci: jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Budapest Open Access Initiative. Read the Budapest Open Access Initiative, http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read
 11. Butcher N., A Basic Guide to Open Educational Resources (OER), red. A. Kanwar, S. Uvalić-Trumbić, UNESCO, Vancouver, Paris 2011.
 12. Castells M., Galaktyka Internetu: re3eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Nowe Horyzonty, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 13. Chavez T. A., Open-Access Publishing to Reduce the Cost of Scholarly Journals, "Numeracy" December 31, 2009, Vol. 3, No. 1.
 14. Dane naukowe: otwarty dostęp do wyników badań przyczyni się do zwiększenia potencjału innowacyjnego Europy, Press Releases database, 17 lipca 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-790_pl.htm
 15. Déclaration de Paris sur les REL 2012, 2012, http://www.unesco.org/new/!leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/French_Paris_OER_Declaration.pdf
 16. Defining the "Open" in Open Content, http://opencontent.org/definition/
 17. e-wolontariat - Nowoczesna Polska zdobyła pierwsze miejsce, Fundacja Nowoczesna Polska, http://nowoczesnapolska.org.pl/2011/01/20/e-wolontariat-nowoczesna-polskazdobyla-pierwsze-miejsce/
 18. Giesler M., Pohlmann M., The Anthropology of File Sharing: Consuming Napster as a Gi), "Advances in Consumer Research" 2003, Vol. 30, s. 273-279.
 19. Giving Knowledge for Free. The Emergence of Open Educational Resources, OECD, Paris 2007, http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
 20. GOAL Info Page, http://mailman.ecs.soton.ac.uk/mailman/listinfo/goal
 21. Grodecka K., Śliwowski K., Przewodnik po otwartych zasobach edukacyjnych, Koalicja Otwartej Edukacji, Warszawa 2012, http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/03/OZE_przewodnik_v4.pdf
 22. Grossman L., You - Yes, You - Are TIME's Person of the Year, "Time" December 25, 2006, http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html
 23. Gurell S., Wprowadzenie do otwartych zasobów edukacyjnych, Koalicja Otwartej Edukacji, http://www.kpbc.ukw.edu.pl/Content/40051/gurell.pdf
 24. Hall G., Digitize this Book. The Politics of New Media, or Why We Need Open Access Now, University of Minnesota Press, Minneapolis 2008.
 25. Hofmokl J., Tarkowski A., Bednarek-Michalska B., Siewicz K., Szprot J., Przewodnik po otwartej nauce, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, Warszawa 2009, http://ceon.pl/images/przewodnik_po_otwartej_nauce.pdf
 26. Houghton J. W., The Costs and Potential Bene!ts of Alternative Scholarly Publishing Models, Text, http://informationr.net/ir/16-1/paper469.html
 27. Johnson R. K., Open Access: Unlocking the Value of Scienti!c Research, [zaprezentowano na:] The New Challenge for Research Libraaries: Collection Management and Strategic Access to Digital Resources, Oklahoma 2004, http://sparc.arl.org/sites/default/files/media_files/OpenAccess_RKJ_preprint.pdf
 28. Lakhani K., Wolf R. G., Why Hackers Do What They Do: Understanding Motivation and Effort in Free/Open Source So)ware Projects, "SSRN Scholarly Paper", Social Science Research Network, Rochester, NY, September 1, 2003, http://papers.ssrn.com/abstract=443040
 29. May C., Bounded Openness. The Future Political Economy of Knowledge Management, "European Intellectual Property Review" 2011, Vol. 33, No. 8, s. 477-480.
 30. Nowak P., Rewolucja cyfrowa w komunikacji naukowej - szanse i zagrożenia, "Język, Komunikacja, Informacja" 2008, nr 3, s. 103-119.
 31. Online information drives growth - MARKET REPORT - Research Information, http://www.researchinformation.info/features/feature.php?feature_id=141
 32. Open Access at the Max Planck Society, https://openaccess.mpg.de/2365/en
 33. Open Content, 28 stycznia 1999, http://web.archive.org/web/19990128224600/http://www.opencontent.org/home.shtml
 34. Open Source - otwarte oprogramowanie, http://www.opensource.ite.pl/page/zalozenia.html
 35. Otwarta nauka - MNiSW - otwarty dostęp jednym z priorytetów na najbliższe lata, http://otwartanauka.pl/blog/2012/10/mnisw-otwarty-dostep-jednym-z-priorytetow-na- -najblizsze-lata/
 36. Otwarte podręczniki pozbawią pracy 100 tys. ludzi? Oj, to chyba nie tak!, "Dziennik Internautów",http://di.com.pl/news/48390,0, Otwarte_podreczniki_pozbawia_pracy_100_tys_ludzi_Oj_to_chyba_nie_tak.html
 37. Our History|MIT Open Course Ware|Free Online Course Materials, http://ocw.mit.edu/about/our-history/
 38. Pincock S., Open to possibilities, "Nature" 2013, No. 495, s. 539-541.
 39. PLOS, http://www.plos.org/
 40. Project Gutenberg, Wikipedia, the Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index. php?title=Project_Gutenberg&oldid=561202664
 41. Rankin J. A., Franklin S. G., Open Access Publishing, "Emerging Infectious Diseases" July 2004, Vol. 10, No. 7, s. 1352-1353.
 42. Stallman R., Free So)ware, Free Society, 2010, http://www.gnu.org/doc/fsfs-ii-2.pdf
 43. Suber P., Open Access Overview (definition, introduction), http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
 44. Swan A., Brown S., Authors and open access publishing, "Learned Publishing" 2004, No. 17, s. 219-224.
 45. Tapscott D., Wikinomia: o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 46. The Winds of Change|Periodicals Price Survey 2013, http://lj.libraryjournal.com/2013/04/publishing/the-winds-of-change-periodicals-price-survey-2013/
 47. Throsby C. D., Ekonomia i kultura, Kultura się Liczy!, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 48. Towse R., Ekonomia kultury: kompendium, Kultura się Liczy!, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 49. Van Noorden R., The True Cost of Science Publishing, "Nature" 2013, No. 495, s. 426-429.
 50. What is the Paris OER Declaration?|United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, Communication and Information, http://www.unesco.org/new/index.php?id=64395&L=0
 51. World Wide Web, Wikipedia, wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web&oldid=37464320
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu