BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska Ewelina (Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland), Możyłowski Piotr (Radom Academy of Economics, Poland)
Title
Economic situation and municipal budget income of forestry tax
Source
Central European Review of Economics & Finance, 2017, Vol. 20, No 4, s. 49-59, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Budżet gminy, Dochody gminy, Podatki, Lasy
District budget, Local revenues, Taxes, Forests
Note
JEL Classification: H1, H2, N1
summ.
Abstract
The actual forestry tax is a relatively new development in the Polish tax system. It was introduced in 1991. It is one of the own revenues of municipalities. Budget revenues of municipalities in respect of forestry tax depend on the economic situation, as well as the degree of afforestation in the municipality. The aim of this publication is to present the economic impact on budget revenues of municipalities in respect of forestry tax. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antkiewicz S., Pronobis M. (2005). Gospodarka w warunkach kryzysu. Warszawa 2005.
 2. Etel L. (2009). Konstrukcja prawna podatków i opłaty realizowane przez gminne organy podatkowe. Popławski M. (ed.), Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych. Temida 2. Białystok.
 3. Gawrońska K. (2009). Podatki i opłaty lokalne w dochodach gminy. Popławski M. (ed.), Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych. Temida 2. Białystok.
 4. Hall R., Taylor J. (2000). Makroekonomia. Warszawa PWN.
 5. http://daniny.wro24.com.pl/index.php/41-system-podatkowy-w-polsce/podatki/ 30-podatek-lesny (Accessed: 20.11.2016 r.)
 6. http://financialplanningandretirement.com/w/index.php?title=Business_cycles (accessed 20.11.2016).
 7. http://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-lesny (Accessed 29.11.2016 r.)
 8. IMF (2007). The Chaging Dynamics of the Global Business Cycle.
 9. Kalinowska K. (2016). Ujęcie teoretyczny empiryczne wzrostu i rozwoju gospodarczego. Kosztowniak A., Sobol M. (ed.), Współczesna Polityka Gospodarcza. Warszawa. CeDeWu.
 10. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. nr 78, poz. 483).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego(Dz. U. z 1999 r. nr 105, poz. 1200).
 12. Sońta W. (2013). Przegląd podatków lokalnych i finansów samorządowych: Wpływ spowolnienia gospodarczego na dochody własne miasta Radomia, no. 5.
 13. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016, poz. 198).
 14. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2016 r. poz. 422).
 15. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).
 16. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
 17. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).
Cited by
Show
ISSN
2082-8500
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu