BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ignatowski Grzegorz (University of Social Sciences)
Title
Issue of Gratitude in the Context of Corruption from Polish Perspective
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 255-263, bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Keyword
Korupcja, Przeciwdziałanie korupcji, Etyka biznesu
Corruption, Corruption fighting, Business ethics
Note
summ.
Abstract
The issue of corruption should be considered from the perspective of a phenomenon that is destructive to economic and social life. The acceptance of this phenomenon has been decreasing in our country for several years. The conviction, however, that people associated with certain professions should be shown gratitude for their reliably done work, does not decrease. Gratitude lined with impure intentions can be a hidden form of corruption. Just like corruption, it leads to the loss of trust among employees, creates informal and unclear systems and makes the society poorer. Therefore, people holding managerial positions, towards whom gratitude is manifested should exercise extreme prudence in order to preserve the freedom necessary to take up and pursue unpopular decisions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blackburn S. (2004), Oksfordzki słownik filozoficzny, Książka i Wiedza, Warszawa.
 2. Bukała M. (2012), Geneza etyki działalności gospodarczej [in:] W. Gasparski (red. nauk.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, Profesjonalne PWN, Warszawa.
 3. Czarnecki P. (2008), Dylematy etyczne współczesności, Difin, Warszawa.
 4. Dąbrówka A., Geller E., Turczyn R. (2005), Słownik synonimów, Świat Książki, Warszawa.
 5. Dobrowolski Z. (2014), Przeciwdziałanie patologiom organizacyjnym. Rola naczelnego organu kontroli państwowej w zwalczaniu korupcji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 5.
 6. Dunaj B. (2000a) (red. nauk.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 1, Wilga, Warszawa.
 7. Dunaj B. (2000b) (red. nauk.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, Wilga, Warszawa.
 8. Ignatowski G. (2013), Zagadnienie "whistleblowingu" w perspektywie zarządzania [in:] Ł. Sułkowski G. Ignatowski G. (red.), Etyka w służbie biznesu, Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 9. Kopaliński Wł. (1999), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Muza, Warszawa.
 10. Morgan P., Lawton C. (eds.) (2007), Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii, Pax, Warszawa.
 11. Pacholski M., Słaboń A. (2001), Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 12. Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym [online], http://bip.cba.gov.pl/ftp/prawo/Zmiany/Ustawa_o_CBA_-_10_02_2015.pdf, dostęp: 12 stycznia 2016 r.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu