BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Roman (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Skutki przekształceń europejskich rynków usług pocztowych
Basic Transformation of European Postal Markets and Their Impact on the Strategies of Operators
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 45-51, rys., bibl.13 poz.
Keyword
Konkurencja, Rynek usług pocztowych
Competition, Postal services market
Note
JEL Classification: D43 , L87
streszcz., summ.
Abstract
Procesy liberalizacji i deregulacji rynku usług pocztowych spowodowały pojawienie się na tym rynku obok operatorów zasiedziałych (byłych monopolistów) operatorów alternatywnych. W nowych warunkach rynkowych operatorzy zasiedziali skupili się na rozbudowie sieci obsługi przesyłek listowych i paczkowych. Operatorzy alternatywni skoncentrowali się głównie na obsłudze paczek. Podział taki prowadzi do słabnięcia konkurencji na rynku przesyłek listowych. (abstrakt oryginalny)

The processes of liberalization and deregulation of the postal market have caused the appearance of alternative operators on the market (next to the incumbents - former monopolists). In the new market conditions, incumbents have focused on expanding the service network of letters and parcels. Alternative operators have concentrated mainly on the handling of the packs. This scenario leads to a weakening of competition on the letter post market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2011). Przekształcenia polskiego ryku usług telekomunikacyjnych. [W:] H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Rynek usług telekomunikacyjnych (s. 104). Warszawa: LEX Wolters Kluwer business.
 2. Czaplewski, M. (2011). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650. Ekonomiczne Problemy Usług, 67/1, 20-26.
 3. Czaplewski, M. (2010). Możliwości i korzyści z wykorzystania Internetu w kontaktach firm ubezpieczeniowych z klientami. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 595. Ekonomiczne Problemy Usług, 55, 491-499.
 4. Dehnen, A. (1990). Kommunikationsmärkte im Monopol oder im Wettbewerb? ZPT, 6.
 5. Deutscher Bundestag. Postdienste und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien. Drucksache 18/582 z 18.02.2014.
 6. Die Post hat Zukunft. [W:] Die Zukunft ist Gelb. Geschäftsbericht 2008. Österreichische Post AG.
 7. Drab-Kurowska, A. (2007). Proces liberalizacji rynku usług pocztowych w świetle regulacji Unii Europejskiej. Informacja Pocztowa, 5.
 8. Frerich, J., Mueller, G. (2006). Europäische Verkehrspolitik. Band 3: Seeverkehrs- und Seehafenpolitik Luftverkehrs- und Flughafenpolitik Telekommunikations-, Median- und Postpolitik. München-Wien: R. Oldenburg Verlag.
 9. Hermann, Ch. (2014). Die Liberalisierung der europäischen Postmärkte und die Folgen für Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. FORBA. UNI global union. Wien, 20 März.
 10. Postcom. Jahresbericht (2013). Schweizerische Eidgenossenschaft.
 11. Rzeczpospolita z 16.06.2016. Dodatek Specjalny: Rynek pocztowy: szanse i wyzwania.
 12. UKE za: Dziennik Gazeta Prawna z 1.04.2015.
 13. WIK-CONSULT. Main Developments In the Postal Sector 2010-2013, s. 169.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu