BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Elżbieta Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Izabela Bergel (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Rozwój warszawskiej szkoły ekonomiki i transportu z perspektywy 110-lecia SGH w Warszawie
Development of the Warsaw School of Transport Economics from the Perspective of the 110th Anniversary of the Warsaw School of Economics
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 2 (34), s. 9-16, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Funkcjonowanie i ewolucja systemu transportowego
Keyword
Ekonomika transportu, Dydaktyka
Transport economics, Teaching
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono ewolucję badań naukowych i dorobek warszawskiej szkoły ekonomiki transportu. Obchodząca 110-lecie swojego istnienia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wpisała się na trwałe w tworzenie podstaw teoretycznych funkcjonowania gospodarki i jej sektorów, w tym sektora transportowego uznawanego za "krwiobieg" gospodarczy. Już we wczesnych latach funkcjonowania warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, a następnie SGPiS, problematyka transportu pojawiała się w wykładach z zakresu historii i geografii gospodarczej. W okresie powojennym nauka o transporcie i jego wieloaspektowych problemach ekonomicznych zajmowała coraz więcej należnego jej miejsca w badaniach i dydaktyce. W 1967 roku powstała - założona przez nestora nauk o transporcie prof. Mariana Madeyskiego - Katedra Transportu, która w przyszłym roku obchodzić będzie półwiecze istnienia. Jej roli w rozwoju myśli ekonomicznej w zakresie transportu poświęcono w artykule szczególną uwagę. W SGH drugim silnym zespołem zajmującym się problematyką ekonomiczną transportu były jednostki skupione przy ówczesnym Wydziale Handlu Zagranicznego, obecnie Kolegium Gospodarki Światowej. Obchody 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i 70-lecia wyższego szkolnictwa ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim są dobrą okazją do podsumowań dorobku warszawskiej szkoły ekonomiki transportu, jako jednego z wiodących ośrodków naukowych w zakresie badania ekonomiczno-finansowych oraz zarządczych aspektów i zjawisk występujących w sektorze transportu i logistyki.(abstrakt autora)

The Warsaw School of Economics, which is celebrating its 110 anniversary, has become an inherent contributor to the creation of theoretical foundations of the operation of economy and its sectors. Transport is regarded to be the bloodstream of economy. As early as in the times of the Higher School of Commerce and later the Central School of Planning and Statistics transport problems were included in the lectures on economic history and geography. In the post-war period the science of transport and its multi-aspect economic problems took increasingly more due space in the research and teaching. In 1967 the Department of Transport was founded by doyen of transport sciences professor Marian Madeyski. Next year it will celebrate its half a century. The second important team dealing with the problem of transport was within the Department of Foreign Trade, later the Collegium of the World Economy. The celebration of the 110th anniversary of the Warsaw School of Economics and 70th anniversary of Szczecin's transport school is an opportunity to sum up the achievements of the Warsaw school of transport economics as a leading scientific centre in the area of research of economic aspects and phenomena in the sector of transport and logistics.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cygler, J., Aluchna, M., Marciszewska, E., Witek-Hajduk, M.K., Materna, G. (2013). Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
  2. Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (red.) (2016). Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa. Pobrane z: http://www. efcongress.com/sites/default/files/publikacja_ekf_2016_cyfryzacja_gospodarki_i_spoeczestwa.pdf.
  3. Gajewski, J., Paprocki, W., Pieriegud, J. (red.) (2015). Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych. Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa
  4. Kuhn, T.S. (1985). Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: PIW.
  5. Liberadzki, B. (2006). Marian Madeyski (1905-1978). Przegląd Komunikacyjny, 7/8.
  6. Marciszewska, E. (red.) (2013). Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  7. Marciszewska, E., Pieriegud, J. (red.) (2009). Benchmarking and best practices in transport sector. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  8. Pieriegud, J. (red) (2015). System transportowy Polski - 10 lat w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  9. Publiczny transport zbiorowy poza miejskimi obszarami funkcjonalnymi (2016). Praca zbiorowa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.34-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu