BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świdyński Jarosław (University of Warmia-Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Spatial forms of nature conservation in spatial planning and management
Source
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 57-66, rys., tab. bibliogr. 8 poz.
Economics and Environment
Keyword
Planowanie przestrzenne, Ochrona przyrody, Zarządzanie zasobami środowiska
Spatial planning, Nature protection, Environmental resources management
Note
JEL Classification: O21, Q57, R58
summ.
Abstract
Space may be divided into two basic components: the natural environment and the anthropogenic environment. Both components permeate one another. The desire for constant development exposes the natural environment to numerous threats; therefore, particularly important areas are included under legal protection. To make more effi cient use of limited space, planning documents are adopted, the content of which has to take into account the environmental determinants, including issues related to environmental protection. The paper presents the Polish system of nature conservation and spatial planning, along with mutual dependencies that connect both systems and their reciprocal influences. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmielewski J.M. (2014), Teoretyczne przesłanki budowania systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, in: Maciejewska A. (ed.), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne, Warsaw.
  2. Cymerman R. (ed.) (2012), Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Olsztyn.
  3. Cymerman R., Kotlewski L. (2015) Planowanie przestrzenne w gospodarowaniu przestrzenią, in: B. Dobkowska, P. Sobotko, M.A. Ziniewicz (eds), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa, Olsztyn.
  4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003), t.j. Dz.U. 2016 poz. 778, z późn zm.
  5. Ustawa o ochronie przyrody (2004), t.j. Dz.U. 2005 poz. 1651, z późn zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2003), Dz. U. nr 164 poz. 1587.
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (2004), Dz. U. nr 118 poz. 1233.
  8. Local Data Bank of the Central Statistical Office of Poland www.bdl.stat.gov.pl [27-10- 2016]
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu