BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wykorzystanie funduszy unijnych w powiatach województwa śląskiego
The Use of EU Funds in the Districts of the Silesian Province
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 318, s. 108-124, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Metoda najbliższego sąsiedztwa, Metoda k-średnich, Powiat
EU funds, Neighbor joining distance method, K-means methods, County
Note
JEL Classification: C38, N74, H79
streszcz., summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
W artykule przedstawiono wykorzystanie funduszy unijnych w powiatach województwa śląskiego w latach 2004-2006 oraz w latach 2007-2013. Ponieważ powiaty w województwie śląskim są bardzo zróżnicowane pod względem zurbanizowania oraz ukształtowania terenu, to ich potrzeby są różne, a więc cele inwestycji też są różne. Postawiono hipotezę, że w powiatach o podobnym położeniu geograficznym i podobnej specyfice struktura projektów współfinansowanych z funduszy unijnych powinna być podobna. Do weryfikacji postawionej hipotezy wykorzystano diagram Czekanowskiego, metodę najbliższego sąsiada oraz metodę k-średnich. Otrzymane wyniki częściowo potwierdziły postawioną hipotezę.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the use of EU funds in the districts of the Silesian province in the years 2004-2006 and 2007-2013. Since the counties in the Silesian province are very diverse in terms of urbanization and terrain that their needs are different, and therefore investment purposes are also different. It was hypothesized that in counties with a similar geographical location and similar specificity structure projects co-financed from EU funds should be similar. To verify the hypothesis used Czekanowski diagram, nearest neighbor method and k-means method. The results confirmed the hypothesis part.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czekanowski J. (1913), Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, "Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego", nr 5, Warszawa.
  2. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3, Analizy wielowymiarowe, StatSoft, Kraków.
  3. Szkutnik W., Sączewska-Piotrowska A., Hadaś-Dyduch M. (2015), Metody taksonomiczne z programem STATISTICA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  4. [www 1] https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 4.01.2016).
  5. [www 2] http://www.mapadotacji.gov.pl (dostęp: 4.01.2016).
  6. [www 3] http://stat.gov.pl (dostęp: 4.01.2016).
  7. [www 4] https://pl.wikipedia.org (dostęp: 4.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu