BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oglęcki Jarosław (University of Opole, Poland)
Title
Contest as the Form to Acquire Most Excellent Design Solution in Spatial Planning, Urban Planning and Architecture
Konkurs jako forma pozyskiwania najlepszych rozwiązań projektowych z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury
Source
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 627-642, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Architektura, Planowanie przestrzenne, Miasto
Sustainable development, Architecture, Spatial planning, City
Note
summ., streszcz.
Country
Opole
Abstract
W artykule w oparciu o analizę dostępnych form udzielania zamówień publicznych na usługi projektowe z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury wykazano że przy spełnieniu wysokich standardów organizacyjnych najlepszą z form jest konkurs. Gwarantuje on wybór opracowań, które w najlepszy możliwy sposób uwzględniają kryteria zrównoważonego rozwoju miast oraz oferują najwyższą jakość rozwiązań projektowych. Projekty te w późniejszej realizacji mają zasadniczy wpływ na jakość przestrzeni miejskiej. (abstrakt oryginalny)

In this article, basing on available studies of public procurement forms of design services in spatial planning, urban planning and architecture, was attested that, with fulfilling high organizational standards, most excellent form is contest. It ensures the choice of studies which in the best way take into the consideration criteria of city development balance and offer the highest quality of design solutions. In the later stadium of realization the design solutions have crucial influence on urban space. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Congress for the New Urbanism (1993). 140 S. Dearborn St. Suite 310, Chicago. IL 60603; 312 551-7300. Available at: www.cnu.org. Accessed 15 December 2016.
  2. Congress for the New Urbanism (1993). Canons of Sustainable Architecture and Urbanism. Available at:https://www.cnu.org/sites/default/files/Canons_0.pdf. Accessed 15 December 2016.
  3. Act of 29 January 2004 Public Procurement Law (2015 r. section. 2164 with latest changes).
  4. OW SARP (2015a). General standars and rules of preparing contest recommeneded by association of polish architects. Available at: http://sarp.warszawa.pl/konkursy/standardy-konkursu/. Accessed 15 December 2016.
  5. OW SARP (2015b). Contest standards - WO SARP. Available at: http://sarp.warszawa.pl/konkursy/standardykonkursu/. Accessed 15 December 2016.
  6. OW SARP (2015c). ARCHITECTURAL CONTESTS information for purchasers. Available at: http://www.owsarp.home.pl/pub/00-broszura/Konkursy OW SARP.pdf. Accessed 15 December 2016.
Cited by
Show
ISSN
2081-8319
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu