BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagiełło Aleksander
Title
Jakość i jej rola w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego na przykładzie Gdyni
Quality and the Impact of Quality on the Demand for Public Transport Basing on Gdynia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 79-88, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Keyword
Transport miejski, Usługi transportowe, Przewozy pasażerskie, Komunikacja miejska
City transport, Transport services, Passenger traffic, Municipal transport
Note
streszcz., summ.
Country
Gdynia
Gdynia
Abstract
Wielkość popytu na każdą usługę, również na usługę transportu miejskiego, jest nierozłącznie związana z jej rzeczywistą jakością, a także jakością postrzeganą zarówno przez osoby będące, jak i niebędące pasażerami tego rodzaju transportu. Głównym celem artykułu jest zobrazowanie wpływu jakości usług świadczonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni na wielkość popytu zgłaszanego przez użytkowników. Jakość świadczonych usług jest głównym instrumentem marketingowym zarządzanym bezpośrednio przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni, mającym wpływ na wybór rodzaju transportu przez obecnych oraz potencjalnych konsumentów. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części przedstawiono znaczenie jakości w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego. W drugiej części za determinantę wyboru sposobu realizacji podróży przyjęto oceny transportu miejskiego organizowanego przez ZKM w Gdyni. W trzeciej części przedstawiono główne powody rezygnowania z podróżowania transportem zbiorowym przez mieszkańców Gdyni i preferowania samochodów osobowych.(abstrakt oryginalny)

The municipal transport is an important component of the transport system in cities. The quality of public transport affects the demand and the number of users and has a large impact both on urban and social development. To make public transport services more attractive and thereby reduce the private car use, public transport companies should do whatever they can to guarantee a high quality of the provided services. The first part of publication focuses on the role that quality plays in the demand for public transport. In the second part of this article the author shows how the rating of public transport determines the choice of means of transportation. The last part presents the main reasons why inhabitants of Gdynia choose to travel by private car rather than public transport. The results are presented in a descriptive and graphic form.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąkowski W., Metodyka badania wpływu segmentów rynku na popyt w miejskim transporcie zbiorowym - ujęcie modelowe, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 3
 2. Dudek M., Rudnicki A., Wpływ czynnika jakości na dobór rodzaju środka przewozowego w miejskim transporcie zbiorowym, "Transport Miejski i Regionalny" 2008, nr 3
 3. Hebel K., Kształtowanie jakości w transporcie miejskim, "Zintegrowany Transport Publiczny w Obsłudze Miast i Regionów. Konferencja PublicTrans 2009", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Radom 2009
 4. Hebel K., Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996-2013, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 4
 5. Kosobucki Ł., Sposoby analizy i wymiarowania systemu transportu zbiorowego osób w miastach, "Komunikacja Publiczna" 2011, nr 1
 6. Majecka B., Normalizacja jakościowa w transporcie. Funkcjonowanie i rozwój transportu, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004
 7. Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010
 8. Nosal K., Starowicz W., Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością, "Transport Miejski i Regionalny" 2010, nr 3
 9. Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni, Raport z badań marketingowych 2013, http://www.zkmgdynia.pl
 10. Starowicz W., Rudnicki A., Janecki R., Kompleksowe badania ruchu w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Synteza wyników, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, Kraków 1999
 11. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 12. Wesołowski J., Miasto w ruchu, Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008
 13. Wyszomirski O., Zrównoważony rozwój miejskiego transportu zbiorowego - przykład Gdyni, "Transport Miejski i Regionalny" 2014, nr 4
 14. www.zkmgdynia.pl
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu