BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaiyeola Afeez Olalekan (University of Western Cape, South Africa), Saibu Olufemi Muibi (University of Lagos, Nigeria)
Title
Causal Implication of Oil Production on Carbon Emission and Economic Growth in Nigeria
Konsekwencje produkcji ropy naftowej w kontekście emisji dwutlenku węgla i wzrostu gospodarczego w Nigerii
Source
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 687-698, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Ropa naftowa, Zanieczyszczenie powietrza, Wzrost gospodarczy
Oil, Air pollution, Economic growth
Note
summ., streszcz.
Country
Nigeria
Nigeria
Abstract
Niniejszy artykuł bada związku przyczynowo - skutkowe pomiędzy emisją dwutlenku węgla, produkcją ropy naftowej i wzrostem ekonomicznym w Nigerii na podstawie danych z zakresu czasowego 1970-2013. Oszacowano model z autoregresyjnymi rozkładami opóźnień oraz test przyczynowości Grangera, aby ustalić zarówno efekty, jak i związek przyczynowy pomiędzy zmiennymi. Podstawowe wyniki wskazują, że produkcja ropy i emisja dwutlenku węgla mają znaczący negatywny efekt na wzrost per capita i znaczącą relację przyczynową od produkcji ropy poprzez emisję dwutlenku węgla i wzrost gospodarczy. Wyniki te dowodzą, że próby przyspieszenia rzeczywistego wzrostu gospodarczego i poprawy dobrobytu poprzez produkcję ropy doprowadziły do pogorszenia stanu środowiska i niższej jakości życia, w związku z czym korzyści z wydobycia ropy były tylko widziane, lecz nie odczuwane przez mieszkańców. Z tego powodu możliwy negatywny wpływ zasobów ropy zaobserwowany we wcześniejszych badaniach dotyczących wielu krajów uzależnionych od wydobycia ropy, może także wystąpić w Nigerii w postaci degradacji środowiska i problemów zdrowotnych wskutek wyższej emisji dwutlenku węgla. (abstrakt oryginalny)

The paper investigated the causality among carbon emission, oil production and economic growth in Nigeria's time series data for the period 1970 to 2013. It estimated an autoregressive distributed lag model and used granger causality mechanism to establish both the effects and causal nexus among the variables. The main finding is that oil production and carbon emission had significant negative effect real per capital growth and a significant causal relationship from crude oil production to carbon emission and economic growth. This finding implied that attempts to quicken real economic growth and enhanced welfare through oil production had led instead to a worsen environment degradation and lower quality of life such that the benefit of oil resources endowment was only seen but not felt by people. Hence, possibly the negative impact of oil resources reported in many previous studies in many oil dependent country might indeed be as a result of induced environmental degradation and health hazard due to higher carbon emission in such countries like Nigeria. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Acaravci, A.; Ozturk, I. (2010). On the relationship between energy consumption, CO 2 emissions and economic growth in Europe. Energy 35(12): 5412-5420.
 2. Akinlo, A. E. (2009). Electricity consumption and economic growth in Nigeria: evidence from cointegration and cofeature analysis. Journal of Policy Modeling 31(5): 681-693.
 3. Akbostancı, E.; Türüt-Aşık, S.; Tunç, G. İ. (2009). The relationship between income and environment in Turkey: Is there an environmental Kuznets curve? Energy Policy 37(3): 861-867.
 4. Akpan, G. E.; Akpan, U. F. (2012). Electricity consumption, carbon emissions and economic growth in Nigeria. International Journal of Energy Economics and Policy, 2(4): 292.
 5. Ang, J. B. (2007). CO 2 emissions, energy consumption, and output in France. Energy Policy 35(10): 4772-4778.
 6. Apergis, N.; Payne, J. E. (2009). CO2 emissions, energy usage, and output in Central America. Energy Policy 37(8): 3282-3286.
 7. Apergis, N.; Payne, J. E. (2009). Energy consumption and economic growth: evidence from the Commonwealth of Independent States. Energy Economics 31(5): 641-647.
 8. Apergis, N.; Payne, J. E. (2009). Energy consumption and economic growth in Central America: evidence from a panel cointegration and error correction model. Energy Economics 31(2): 211-216.
 9. Apergis, N.; Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and economic growth: evidence from a panel of OECD countries. Energy policy 38(1): 656-660.
 10. Balat, M. (2008). Energy consumption and economic growth in Turkey during the past two decades. Energy Policy 36(1): 118-127.
 11. Balat, M. (2008). Global trends on the processing of bio-fuels. International Journal of Green Energy 5(3): 212-238.
 12. Chiou-Wei, S. Z., Chen, C. F.; Zhu, Z. (2008). Economic growth and energy consumption revisited-evidence from linear and nonlinear Granger causality. Energy Economics 30(6): 3063-3076.
 13. Ghosh, S.; Basu, S. (2006). Coal and gas consumption with economic growth: co-integration and causality evidences from India. Journal of Resources, Energy and Development 3(1): 13-20.
 14. Hatemi, A.; Irandoust, M. (2005). Energy consumption and economic growth in Sweden: a leveraged bootstrap approach, 1965-2000. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies 2(4): 87-98.
 15. Jumbe, C. B. (2004). Cointegration and causality between electricity consumption and GDP: empirical evidence from Malawi. Energy economics 26(1): 61-68.
 16. Lee, C. C.; Chang, C. P. (2008). Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data. Resource and energy Economics 30(1): 50-65.
 17. Menyah, K.; Wolde-Rufael, Y. (2010). Energy consumption, pollutant emissions and economic growth in South Africa. Energy Economics 32(6): 1374-1382.
 18. Odhiambo, N. M. (2009). Electricity consumption and economic growth in South Africa: A trivariate causality test. Energy Economics 31(5): 635-640.
 19. Odhiambo, N. M. (2009). Energy consumption and economic growth nexus in Tanzania: An ARDL bounds testing approach. Energy Policy 37(2): 617-622.
 20. Olatinwo, K. B.; Adewumi, M. O. (2012). Energy Consumption of Rural Farming Households in Kwara State, Nigeria. Journal of Sustainable Development in Africa 14(2): 67-70.
 21. Ozturk, I.; Acaravci, A. (2010). CO 2 emissions, energy consumption and economic growth in Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14(9): 3220-3225.
 22. Saibu M.O.; Omoju E.O. (2016). Macroeconomic Determinants of Renewable Electricity Technology Adoption in Nigeria. Economic and Environment Studies 16(1): 65-83.
 23. Wieliczko, B. (2012). Zmiany WPR na lata 2014-2020 a modernizacja polskiej wsi i rolnictwa (Changes in the CAP 2014-2020 vs. Modernisation of the Polish Agriculture and Rural Areas). Journal of Agribusiness and Rural Development 3(25): 291-298.
Cited by
Show
ISSN
2081-8319
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu