BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembicka-Niemiec Agnieszka (University of Opole, Poland)
Title
Pro-ecological and Social Actions of Enterprises as Manifestations of Implementing the Conception of Sustainable Development
Działania proekologiczne i społeczne przedsiębiorstw jako przejawy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
Source
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 729-749, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise management, Enterprise sustainable development
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
Koncepcja zrównoważonego rozwoju z biegiem lat nabiera coraz większego znaczenia. Wdrażanie tej teorii oraz jej zasad zostaje również odzwierciedlona w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, przyjmowanych przez firmy strategiach rozwoju jak i implementacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.
Celem artykułu jest określenie wpływu koncepcji zrównoważonego rozwoju na zachowania przedsiębiorstw i proces zarządzania przedsiębiorstwem. Aby zrealizować główny cel pracy, wykorzystano metodę badawczą "desk research" w ramach, której dokonano analizy literatury przedmiotu. Ponadto, przeprowadzono badania ankietowe wśród 82 przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze woj. opolskiego z różnych branż gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine the influence of the conception of sustainable development on entrepreneurs' behaviors and the process of managing a company. Analysis based on desk research method and survey research. The results shows the meaning of social responsibility in business which is different and depends on awareness of entrepreneur in this theme. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, J.; Nitkiewicz, T. (2007). Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 2. Campbel, J.L. (2007). Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility. Academy of Management Review 32(3): 950.
 3. Carroll, A.B., (1991). The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons 07/08. Forward: Kardas, J.S.; Jasińska, M. (2010). Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji. Warszawa: Wyd. Studio Emka.
 4. Cisek, M.; Domańska-Szaruga B.(2010). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Warszawa: 158.
 5. Freeman, E. R.; Liedtka, J. (1991). Corporate Social Responsibility. A Critical Approach. Business Horizons 34(4): 94-95
 6. Kardas, J.S.; Jasińska, M (2010). Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju organizacji. Warszawa: Studio Emka. 258
 7. Kronenberg, J.; Bergier, T.(2010). Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fundacja Sendzimira.
 8. Kaźmierczak, M. Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Available at: http://archiwum.ciop.pl/34205. Accessed 15 February 2016.
 9. Opinion of the European Economic and Social Committee on Information and measurement instruments for corporate social responsibility (CSR) in a globalised economy (2005/C 286/04). Available at: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005IE0692&rid=1: 3. Accessed 15 February 2016.
 10. Rojek-Nowosielska, M. (2011). Modelowe ujęcie społecznej odpowiedzialności. In: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 220: 31.
 11. www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AE1301&rid=4. Accessed 16 June 2016.
Cited by
Show
ISSN
2081-8319
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu