BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frankiewicz Damian (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorant)
Title
Instytucja pożyczkodawcy ostatniej instancji - na przykładzie Międzynarodowego Funduszu Walutowego
The International Monetary Fund as a global lender of last resort
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2016, nr 4, s. 167-184, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Instrumenty finansowe, Pożyczki
Financial crisis, Financial instruments, Loans
Note
streszcz., summ.
Company
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
International Monetary Fund (IMF)
Abstract
W artykule postawiłem sobie za cel znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy dysponuje wystarczającymi zasobami finansowymi, aby przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym w gospodarce światowej jako pożyczkodawca ostatniej instancji. W tym celu omówione zostały źródła zasobów finansowych Funduszu oraz podstawowe instrumenty finansowe, za pomocą których MFW zapewnia płynność państwom zmagającym się z trudnościami bilansu płatniczego. Ponadto przedstawiono zmodyfikowane w ostatnim czasie ramy polityki pożyczkowej w zakresie udzielania wsparcia finansowego państwom zadłużonym wobec pożyczkodawcy oficjalnego. (fragment tekstu)

A global lender of last resort is an institution that plays a significant role in an international financial system. It was clearly brought into the limelight by the recent financial crisis. The existence of this institution is strongly justified by the volume and volatility of global capital flows, the increasing financial and economic interlinkages between the countries, as well as the consequent possibility of the spill over effects. The article argues that the International Monetary Fund appears to be the only international financial institution capable of acting as a global lender of last resort and thus ensuring stability of the international financial system. The IMF has proven useful in providing liquidity support to countries struggling with financial dificulties in recent years. It is equipped with adequate financial resources, lending facilities tailored to address the specific circumstances of its members, highly qualified staff and the coordination capacities at the international level, which are indispensable to forestall the crisis in the global economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bedford P., Irwin G., Reforming the IMF's lending-into-arrears framework, Bank of England, London 2009.
 2. Dreher A., Does the IMF cause moral hazard? A critical review of the evidence, "IMF Working Papers" 2004.
 3. Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2015.
 4. Fisher F., On the Need for an International Lender of Last Resort, "The Journal of Economic Perspectives" 1999, Vol. 13, No. 4.
 5. Gąsiorowski P., Grotte M., Frankiewicz D., Życieńska A., Walasik A., Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, "Materiały i Studia NBP" 2013, z. 285.
 6. Koleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2012.
 7. Mishkin F., The International Lender of Last Resort: What are the issues?, red. H. Siebert, The World's New Financial Landscape: Challenges for Economic Policy, Springer, Berlin 2001, s. 291-312.
 8. MFW, Articles of Agreement of the International Monetary Fund, Washington, D. C. 2011.
 9. MFW, The Fund's Lending Framework and Sovereign Debt - Further Considerations, Washington, D. C. 2015.
 10. MFW, IMF Policy on Lending into Arrears to Private Creditors, Washington, D. C. 1999.
 11. MFW, IMF Standing Borrowing Arrangements, Washington, D. C. 2015.
 12. MFW, Staff Guidance Note on the Use of Fund Resources for Budget Support, Washington, D. C. 2010.
 13. Reuters, IMF leads global push for euro zone to boost firewall, January 28, 2012.
 14. Zaleska M., Ból głowy na myśl o SIFIs, "Gazeta Bankowa" 2014, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2016.4.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu