BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaszubowski Daniel, Rudowski Rafał
Title
Analiza możliwości usprawnienia organizacji przewozów kurierskich o zróżnicowanym zasięgu przestrzennym na przykładzie powiatu nidzickiego
Analysis of Optimization Potential of Parcel Services in Nidzica County
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 167-176, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Keyword
Przedsiębiorstwo kurierskie, Usługi kurierskie, Rynek usług kurierskich
Courier services company, Courier services, Courier services market
Note
streszcz., summ.
Company
Siódemka S.A.
Siódemka S.A.
Country
Powiat nidzicki
Abstract
W artykule przedstawiono możliwości poprawy efektywności przewozów kurierskich na przykładzie danych pochodzących z firmy Siódemka S.A., dotyczących obsługi powiatu nidzickiego. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość osiągnięcia wymiernych efektów w postaci redukcji przebytego przez kuriera dystansu, co przekłada się na oszczędności czasu oraz niższe zużycie paliwa. Problemem jest praktyczne wykorzystanie zastosowanych metod optymalizacji w codziennej działalności firmy kurierskiej. Zastosowane metody obliczeniowe odpowiadają potrzebom obliczeń statycznych i nie mogą być wykorzystane w codziennym planowaniu tras kurierów. Pomimo tych ograniczeń uzyskane wyniki uzasadniają poszukiwanie metod praktycznego wykorzystania rozwiązań optymalizacyjnych w przewozach kurierskich.(abstrakt oryginalny)

The paper presents optimization potential of parcel services in Nidzica county based on the data obtained from Siódemka S.A. parcel service company. The results indicate that there is a potential for tangible effects in the form of reduction in distance travelled by a driver, resulting in savings of fuel consumption and time spent on deliveries. However, there are significant practical barriers in implementation of such optimization solutions in every day operations. Methods and applications used in the paper are designed for static calculations instead of operational planning. Despite these limitations, the results justify further research of practical implications of route planning in parcel services.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Allen J., Browne M., Thorne G., Good Practice Guide on Urban Freight Transport, BESTUFS II, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007
  2. Dąbek A., Dywersyfikacja "ostatniej mili" w dystrybucji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w Warszawie" 2010, nr 28
  3. Gajewska T, Logistyczne aspekty wynikające z funkcjonowania handlu elektronicznego w ujęciu teorii i praktyki, "LogForum" 2009, z. 3
  4. Kostek R., Minimalizacja pracy transportowej wykonywanej przez firmy kurierskie, "Logistyka" 2014, nr 6
  5. Kozerska M., Obsługa logistyczna obszaru e-commerce, "Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej" 2014, z. 68
  6. Lin Canhong, Choy K.L., Ho G.T.S., Lam H.Y., Pang Grantham K.H., Chin K.S., A decision support system for optimizing dynamic courier routing operations, "Expert Systems with Applications" 2014, vol. 41, issue 15
  7. Polski Rynek Pocztowy - moment przełomu. Perspektywy wzrostu i kluczowi gracze, http://instytutpocztowy.pl
  8. Płaczek E., Szołtysek J., Wybrane metody optymalizacji systemu transportu odpadów komunalnych w Katowicach, "LogForum" 2008, z. 1
  9. Raport o stanie rynku pocztowego za rok 2014, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2015, https://www.uke.gov.pl
  10. Usługi logistyczne. Teoria i praktyka, red. W. Rydzkowski, Biblioteka Logistyka, Poznań 2011
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu