BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baraniecka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw - źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania
The Forrester Effect in the Global Supply Chains - Sources, Consequences and Elimination Methods
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (56), s. 52-66, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain, Supply Chain Management (SCM)
Note
JEL Classification: A, M
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie łańcuchem dostaw, na gruncie zarówno teorii, jak i praktyki gospodarczej, wydaje się koncepcją stosukowo dobrze znaną. Nie oznacza to oczywiście, że wiedza z tego zakresu jest dobrze skomercjalizowana, a wyniki osiągane w praktyce spełniają nadzieje naukowców. Liczne trudności w realizacji zasad zarządzania łańcuchem dostaw, których często nie są w stanie przewidzieć teoretycy, skutecznie ograniczają potencjał koncepcji, a jednocześnie zwiększają koszty jej wdrożenia. Jednym z takich ograniczeń jest niewłaściwa komunikacja między partnerami w łańcuchu dostaw, jak również wewnątrz pojedynczych organizacji, szczególnie w obszarze planowania czy prognozowania działań. Najbardziej znanym skutkiem złej komunikacji i wynikających z niej błędów w prognozowaniu w łańcuchu dostaw jest efekt Forrestera, określany również jako efekt byczego bicza czy też efekt akceleracji popytu. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka ww. efektu oraz wskazanie na jego źródła oraz konsekwencje, a jednocześnie ustalenie sposobów na jego skuteczną redukcję. Cel ten autorka realizuje przez wnioskowanie na podstawie zarówno pogłębionych studiów literatury, jak i własnych doświadczeń badawczych i zawodowych związanych z realizacją projektów identyfikujących i eliminujących efekt Forrestera w łańcuchach dostaw.(abstrakt oryginalny)

Supply chain management, seems to be a well-known concept, both in theory and in the economic practice. It does not mean, however, that the knowledge of the field is well commercialized and the results obtained in practice will fulfil the hopes of scientists. Numerous difficulties in the realization of supply chain management standards, which are often very difficult to predict by theoreticians, effectively restrict the potential of the 53concept and at the same time they increase the costs of its implementation. One of such restrictions is inappropriate communication between partners in the supply chain, as well as within individual organizations, particularly with regard to planning or forecasting activities. The best described consequence of bad communication and the errors resulting from it in supply chain forecasting is the Forrster Effect, known also as the Bullwhip Effect or Demand Amplification phenomenon. The aim of the paper is to characterize the effect and to show its origins and consequences, as well as to establish the methods of its effective reduction. The objective is obtained by the author by drawing conclusions both on the basis of a thorough literature study as well as own research and professional experience in projects identifying and eliminating the Forrester Effect in supply chains. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baraniecka A., 2011, Sales and Operations Planning (S&OP) jako przejaw podejścia procesowego w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 169, s. 15-25.
 2. Blanchard D., 2007, Supply Chain Management Best Practice, Wiley, New Jersey.
 3. Cachon G.P., Randall T., Schmidt G.M., 2005, In search of bullwhip effect, Maufacturing and Service Operations Management, no. 9(4), s. 457-479.
 4. Chen F., Drezner Z., Ryan J.K., Simchi-Levi D., 2000, Quantifying the bullwhip effect in a simple supply chain. The impact of forecasting, lead times, and information. Management Science, no. 46 (3), s. 436-443.
 5. Czapiński J., Panek T., 2014, Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa.
 6. Disney S.M., Towill D.R., 2003, Vendor-managed inventory and bullwhip reduction in a two-level supply chain, International Journal of Operations and Production Management, no. 23 (6), s. 625-651.
 7. Dougherty J., Grey Ch., 2006, Sales and Operations Planning Best Practices Lessons Learned from Worldwide Companies, Trafford Publishing.
 8. Forrester J.W., 1958, Industrial dynamics. a major breakthrough for decision makers, Harvard Business Review, no. 7-8.
 9. Forrester J.W., 1958, Industrial Dynamics. A Major Breakthrough for Decision Makers, Harvard Business Review no. 7-8, s. 67-96.
 10. Forrester J.W., 1961, Industrial Dynamics, MIT Press, Cambridge, New York, London.
 11. Geary S., Disney S.M., Towill D.R., 2006, On bullwhip in supply chain - Historical review, present practice and expected future impact, International Journal of Production Economics, no. 101 (1), s. 2-18.
 12. Hyndman R.J. Ahmed R.A., Athanasopoulos G., Shang H.L., 2011, Optimal combination forecast for hierarchical time series, Computational Statistics and Data Analysis, 55(9), s. 2579-2589.
 13. Jaipueria S., Mahapatra S.S., 2014, An improved demand forecasting method to reduce bullwhip effect in supply chain, Expert Systems with Applications, no. 41, s. 2395-2408.
 14. Kahn J., 1987, Inventories and the volantility of production, The American Economic Review, no. 77(4), s. 667-677.
 15. Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S., 1997, Information distortion in supply chain: The bullwhip effect, Management Science 43(4), s. 546-558.
 16. Mackelpranga A.W., Milholtr M.K., 2015, The impact of bullwhip effect on supply chains: Performance pathways, control mechanisms and managerial levers, Journal of Operations Management, no. 36, s. 15-32.
 17. Metters R., 1997, Quantifying the bullwhip effect in supply chain, Journal of Operations Management, no. 15, s. 89-100.
 18. Moyaux T., Chaib-draa B., D'Amours S.D., 2007, Information shering as a coordination mechanism for reducing the bullwhip effect in a supply chain, IEEE Transaction on System, Man, and Cybernetics, no. 37(3), s. 397-409.
 19. Nielsen E.H., 2013, Small sample uncertainty aspects in relations to bullwhip effect measurement, International Journal of Production Economics, no. 146, s. 543-549.
 20. Pluta-Zaremba A., 2002, Efekt byczego bicza w łańcuchu dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka - fragment, nr 5.
 21. Sterman J., 1989, Modeling managerial behavior: Misperception of feedback in a dynamic decision making experiment, Management Science, no. 35, s. 321-339.
 22. Sucky E., 2009, The bullwhip effect in supply chains - An overestimated problem?, International Journal of Production Economics , no. 118, s. 311-322.
 23. Tosun U., Dekoroglu T., Cosar A., 2013, A new paralel Genetic Algorithm for reducing the bullwhip effect in a automotive supply chain, 7th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management, and Control, International Federation of Automatic Control, June 19-21, Saint Petersburg, Russia, s. 70-74.
 24. Witkowski J., 2003, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/ekt.2017.2.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu