BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (University of Szczecin, Poland)
Title
Financing tourism development of environmentally valuable areas in regional operational programmes in the european union financial perspectives for 2007-2013 and 2014-2020
Source
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 255-264, tab., bibliogr. 17 poz.
Economics and Environment
Keyword
Turystyka w gospodarce, Rozwój turystyki, Środki unijne, Regionalny Program Operacyjny, Środowisko przyrodnicze
Tourism in economy, Tourism development, EU funds union, Regional Operational Programme (ROP), Natural environment
Note
JEL Classification: H7, O2, Z3
summ.
Abstract
One signifi cant instrument used for self-government activities are EU funds, accessed through Regional Operational Programmes, which influence particular areas of social and economic life in the region. Special support areas in next EU fi nancial perspectives are tourism economy as well as natural environment and protection of its resources. The main aim of this study is to present the scope of support from the EU funds for the tourism industry provided in two consecutive EU fi nancial perspectives for 2007-2013 and 2014-2020. The tourism economy received signifi cant fi nancial support in the period of 2007-2013, especially for the activities conducted by local authority bodies. Financing tourism economy actions in the 2014-2020 perspective has been strongly limited. A signifi - cant support area are, in this case, funds for protected areas (environmentally valuable areas). Objectives related to the development of tourism economy can be accomplished through the use of fi nancial resources earmarked for actions related to the protection of natural environment and effi cient exploitation of its resources. The study shows that there has been a key change in the development policy of tourism economy - from direct dedicated fi nancing (2007-2013) to indirectly fi nanced actions, including the use of funds for natural environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczak T. (2014), Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, Warszawa.
 2. Gaworecki W.W. (2003), Turystyka, Warszawa 2003.
 3. Kornak A.S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wrocław.
 4. Kurek W. (ed.) (2007), Turystyka, Warszawa.
 5. Meyer B. (ed.) (2006), Obsługa ruchu turystycznego, Warszawa.
 6. Nowakowska A. (1988), Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, "Folia Eeconomica Cracoviensia" Vol. XXI, p. 169-171.
 7. Page S. J., Connell J. (2006), Tourism a modern synthesis, London.
 8. Panasiuk (red.) (2014a), Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Warszawa.
 9. Panasiuk A. (ed.) (2008), Gospodarka turystyczna, Warszawa.
 10. Panasiuk A. (2010), Rola informacji turystycznej w kształtowaniu potencjału turystycznego na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, "Ekonomiczne Problemy Usług" No. 53, p. 229-231.
 11. Panasiuk A. (2014b), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Warszawa.
 12. Panasiuk A. (2015), Struktura oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych, "Ekonomia i Środowisko" No. 3(54).
 13. Piekarzewska O. (2014), Turystyka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, Kraków.
 14. Sikora J. (2010), Możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Wielkopolsce, in: Jalinik M. (ed.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok.
 15. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 nr 227, poz. 1658.
 16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. nr 92, poz. 880 www.funduszeeuropejskie.gov.pl [20-09-2016]
 17. Żegleń P. (2010), Zarządzanie turystka na obszarach przyrodniczo cennych województwa podkarpackiego, in: Jalinik M. (ed.), Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Białystok, p. 549-550.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu