BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyżycki Rafał (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Atrakcyjność polskiego rynku kapitałowego dla inwestorów indywidualnych
The Attractiveness of the Polish Capital Market for Individual Investors
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 63-70, tab., bibl.11 poz.
Keyword
Inwestor indywidualny, Giełda papierów wartościowych
Individual investors, Stock market
Note
JEL Classification: D14 , E44 , G23
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozważania na temat stopnia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego na tle rynków kapitałowych innych państw. Wykorzystano w tym zakresie podstawowe wskaźniki opisujące rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zestawiając ich wartości z wartościami postulowanymi w teorii ekonomii i wartościami charakteryzującymi inne giełdy papierów wartościowych.(abstrakt oryginalny)

The article presents considerations certainly was the degree of attractiveness of the Polish capital market against the background of the capital markets of other countries. U sed in the field of basic indicators describing the development of the Warsaw Stock Exchange comparing their values with the values postulated in economic theory and values characterizing other securities exchanges.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (LXXII).
 2. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2013). Cechy rozwoju giełdowego rynku akcji w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 768. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63.
 3. Gruszczyńska-Brożbar, E. (2007). Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Poznań: Wydawnictwo AE Poznań.
 4. Maciejewski, A., Pawłowicz, L., Rozłucki, W. (2014). Przełomowy projekt na rzecz poprawy wiarygodności rynków. Pobrane z: http://gpwmedia.pl/upload/pdf/Przelo mowy_projekt_16_04_2014.pdf. (25.10.2016).
 5. Narodowy Bank Polski (2014). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2013 r. Pobrane z: www.nbp.pl/systemfinansowy/rozwoj (25.10.2016)
 6. Perz, P., Kaźmierkiewicz, P., Dzyuma, U., Harasym, R., Bochenek, P., Cebotari, M. (2011).
 7. Ukraińskie spółki na GPW w Warszawie: stan obecny i perspektywy. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", 4 (7).
 8. Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 1.
 9. Przybylska-Kapuścińska, W. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1998-2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (LXXII).
 10. Stępień, K. (2003). Drogie akcje i niewielka płynność. Parkiet, 2304.
 11. Wąsowski, W. (2011). Manipulacje giełdowe: od fałszywych informacji do nadużyć i przestępstw. Przegląd Corporate Governance, 2 (26).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu