BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Herman Grigore Vasile (University of Oradea, Romania), Ilieș Dorina Camelia (University of Oradea, Romania), Măduța Miron Florin (University of Oradea, Romania), Ilieș Alexandru (University of Oradea, Romania), Gozner Maria (University of Oradea, Romania), Buhaș Raluca (University of Oradea, Romania), Mihók-Géczi Iános-Mátyás-Tamás (University of Oradea, Romania)
Title
Approaches regarding the importance of Natura 2000 sites' settings pupil's education through geography. Case study:Valea Rose (Red Valley) Natura 2000, Bihor country, Romania
Source
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(4), s. 57-62, rys., bibliogr. 25 poz.
Selected Issues of Changes in Tourism in Central and Eastern Europe
Keyword
Program Natura 2000, Turystyka, Geografia
Natura 2000 Networking Programme, Tourism, Geography
Note
summ.
Abstract
The setting of Natura 2000 sites in order to conserve, promote and exploit them as distinctive areas, is both a prerequisite and an opportunity regarding pupils` education also through geography as a discipline. In this context, the present paper aims to outline some practical and theoretical aspects towards familiarizing pupils with the necessity of protecting the environment, to use and depict tourist maps, to use spatial orientation, to recognize various species of plants and dwelling within Red Valley Nature 2000 site, in Bihor county.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benţe Fl., 2000, Cartografie, University Press Oradea, Oradea.
 2. Covaciu-Marcov S.D., Cicort-Lucaciu A.Ş., Sas I., Ilieș D.C., Josan I., 2009, Explaining the presence of low altitude Mesotritonalpestris (Laurenti, 1768) populations from the Apuseni Mountains, western Romania - a possible zoogeographical scenario, North-Western Journal of Zoology, 5(2), 406-419.
 3. Dincă I., Herman G.V., Sztankovics G., 2012, Descoperire prin ecoturism si prin turism rural în Comuna Cetariu, University Press Oradea, Oradea.
 4. Dragomir V., Anghel I., Tibru I., Balea V., Belu G., Mistric T., Molea O., Mureșanu G., Păduraru P., Rudaș L., Cărnaru I., 1970, Topografie militara, Military Press, Bucharest.
 5. Dudley N., 2008, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, Gland, Switrerland: ICUN, Ghidul privind Aplicarea Categoriilor de Management al Ariilor Protejate, http://www.propark.ro/images/uploads/file/ publicatii/Ghid%20aplicare%20categorii%20IUCN.pdf [15.05.2016]
 6. Formularul Standard Nature 2000, 2007, http://natura2000. mmediu.ro/upl//formulare/ ROSCI 0267%20-%20F.pdf [10.05.2016]
 7. Fregni P., Fioroni C., 2007, La citta un laboratorio didattico per la divulgazione delle scienze della terra, Conference papers, [in:] Atti Convegno Geologia e Turismo, Atti congresso G&T Bologna, 1-3.04.2007, 86-91.
 8. Ghira I., Venczel M., Covaciu-Marcov S., Mara G., Ghile P., Hartel T., Torok Z., Farkas L., Racz T., Farkas Z., Brad T., 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna. Nymphaea, Folia naturae Bihariae XXIX, 145-201.
 9. Grigore M., 1979, Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief, Academic Press, Bucharest.
 10. Herman G.V., Ilieș D.C., Baias Ș., Măduța M.F., Ilieș A., Wendt J., Josan I., 2016, The tourist map, scientific tool that supports the exploration of protected areas, Bihor County, Romania, GeoSport for Society, 4(1), 24-32.
 11. http://natura2000.mmediu.ro/ [03.05.2016]
 12. Ilieş A., Wendt J.A., 2015, Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne, Wydawnictwo AWFiS, Gdańsk.
 13. Ilieş G. (coordonator), 2009, Harti pentru copii. Modele privind conceptia, productia si studiul hartilor tutristice pentru copii, Presa Universitara Clujeana Press, Cluj Napoca.
 14. Ilieş M., 2003, Cartografiere turistică computerizată, University Press Oradea, Oradea.
 15. Legea nr. 49 din 7 aprilie 2011pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 2011, http://legislatie.just.ro/Public/ DetaliiDocumentAfis/127715 [06.05.2016]
 16. Linc R., 2004, Studiul hărţii, University Press Oradea, Oradea.
 17. Montello D., 2002, Cognitive map-design. Research in the Twentieh Century: Theoretical and Empirical Approaches, Cartography and Geographic Information Science, 29(3), 283-304.
 18. Ordinul no. 1964 / 2007 Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România, 2007, http://www.anpm.ro/anpm_resources/ migrated_content/uploads/45381_OM_1964_2007_SCI. pdf [04.05.2016]
 19. Ordonanţa Guvernului nr. 20 din 26 august 2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 2014, http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/160931 [04.05.2016]
 20. OUG nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, 2007, https://aliantasportnatura.wordpress.com/legeaariilor- protejate/ [05.05.2016]
 21. Săndulache A., Sficlea V., 1966, Cartografie-Topografie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucharest.
 22. Stanciu E., Florescu F., 2009, Ariile protejate din România noţiuni introductive, "Green Steps" Press, Braşov, http://natura2000.ro/wp-content/uploads/2014/10/ Publication.Arii_.Protejate.Romania.2009.Ro_.pdf [05.05.2016]
 23. Valeria A., 2005, Cartografie în turism, Editura Centrului de Învaţământ la Distanţă CREDIS, University of Bucharest, Bucharest.
 24. Wendt J.A., 2011, Zarys geografii turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 25. Wendt J.A., 2013, Skarby kartografii, Arkady, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2451-2249
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.029.5816
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu