BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michnej Maciej, Szachniewicz Bartosz
Title
Wybrane problemy decyzyjne finansowania zakupu lokomotyw elektrycznych do obsługi przewozów w transporcie kolejowym
Decision Making Problems in Financing of the Purchase of the Electric Locomotives for Rail Transport
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 187-194, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Keyword
Transport kolejowy, Tabor kolejowy, Podejmowanie decyzji finansowych, Finansowanie inwestycji transportowych, Finansowanie kolei
Railway transport, Rolling stock, Decision making of finance, Financing transport investments, Railways financing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Orientacja kolejowych przewozów ładunków na kompleksową obsługę łańcucha dostaw oraz dynamiczne zmiany w strukturze popytu na usługi w międzynarodowym transporcie towarów wymagają od operatorów kolejowych przemyślanego podejścia do zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem parkiem pojazdów trakcyjnych, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów decyzyjnych związanych z zakupem lub najmowaniem lokomotyw elektrycznych umożliwiających realizację pracy przewozowej w międzynarodowym transporcie towarów. Autorzy niniejszego artykułu przedstawili syntetyczną charakterystykę europejskiego rynku najmu pojazdów trakcyjnych oraz podjęli próbę określenia podstawowych założeń dla strategii taborowej krajowych operatorów kolejowych realizujących przewozy w międzynarodowym transporcie towarów.(abstrakt oryginalny)

Orientation of rail freight transport operators for comprehensive service chain and the dynamic changes in the structure of demand for services in international transport of goods require thoughtful approach to issues related to the organization and management of rail vehicles fleet. The authors of this article presented the synthetic characteristics of the European rental market of locomotives and attempted to define the essentials of strategy for national rail operators carrying out international transport of goods.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bessler C., Making flexibility possible, Prezentacja - Europejskie Forum Taborowe, Warszawa 2016
  2. Biskupski Z., Leasing w praktyce, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014
  3. Kosacka-Olszewska D., Olszewski B., Leasing 2014, DK Doradztwo, Białystok 2014
  4. Michnej M., The interoperation of rail vehicles on the liberalized rail transport market. Horizons of Railway Transport, "Scientific Papers University of Zilina" 2011, vol. 2, no. 1
  5. Michnej M., Szachniewicz B., The »last mile« hybrid locomotives as a way to increase operational flexibility of railway fright operators, CLC'2013: Carpathian Logistics Congress, December 9th-11th 2013, Cracow
  6. Szkoda M., Effectiveness evaluation of rail east-west transportation systems, "Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2011, R. 12, nr 12
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu