BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pankiv Natalia (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Title
Tourist Resources of Small Historical Town of Ivano-Frankivsk Region and Their Use
Source
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(4), s. 63-71, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Selected Issues of Changes in Tourism in Central and Eastern Europe
Keyword
Kultura, Turystyka, Zabytki
Culture, Tourism, Monuments
Note
summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
It was studied the cultural and historical tourist resources of small historical towns of Ivano-Frankivsk region. It was analyzed the problems of the historical and cultural heritage current state of the research region and its possible future use. It was specified the priority of cultural and historical tourism resources of small towns in terms of their tourist use and indicated the main obstacles and challenges that complicate the process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Бейдик О.О., 2001, Рекреаційно-туристичні ресурси України, ВПЦ «Київський університет», Київ.
 2. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В., 1996, Вступ до економічної і соціальної географії, Либідь, Київ.
 3. Грабовецький В., 2001, Івано-Франківськ в пам'ятках історії і культури, Лілея-НВ, Івано-Франківськ.
 4. Гуменюк Г.М., 2000, Формування національної свідомості серед учнів засобами туристично-краєзнавчої роботи, Галичина, Івано-Франківськ.
 5. Діденко К.Д., 2014, Роль історичних міст України в розвитку внутрішнього туризму, Український географічний жур- нал, 3, 52-56.
 6. Замки та фортеці: Альбом, 2007, Мистецтво, Київ.
 7. Заставецька О.В., Ткач Д.В., 2010, Географія населення Укра- їни, ТНПУ, Тернопіль.
 8. Заставний Ф.Д., 1994, Географія України, Світ, Львів.
 9. Зорин И.В., Квартальнов В.А., 2003, Энциклопедия туризма, Финансы и статистика, Москва.
 10. Кифяк В.Ф., 2003, Організація туристичної діяльності в Україні: навч. посібник, Зелена Буковина, Чернівці.
 11. Кузик С.П., 2010, Географія туризму, Світ, Львів.
 12. Лаппо Г.М., 1997, Географія городов, Владос, Москва.
 13. Любіцева О.О., 2002, Ринок туристичних послуг, Альтерп- рес, Київ.
 14. Малюк О., 1997, Замки і фортеці Західної України, Світ, Львів.
 15. Мацола В.І., 1997, Рекреаційно-туристичний комплекс України, Інститут регіональних досліджень НАНУ, Львів.
 16. Музеї Івано-Франківської області, http:// uk.wikipedia.org/ wiki/ [03.04.2016]
 17. Паньків Н.М., 2011, Туристичне ресурсознавство: навч. посібник, Український бесцелер, Львів.
 18. Пістун М.Д., 1996, Основи теорії суспільної географії: навч. посібник, Вища школа, Київ.
 19. Пітюренко Ю.І., 1983, Системи розселення і територіальна організація народного господарства, Наукова думка, Київ.
 20. Статистичний щорічник Івано-Франківської області, 2015, Обласне управління статистики в Івано-Франків- ській області, Івано-Франківськ.
 21. Туризм в Івано-Франківській області, http:// uk.wikipedia. org /wiki/ [03.04.2016]
 22. Федорченко К.В., Дьорова Т.А., 2000, Історія туризму в Україні, навч. посібник, Дніпро, Київ.
Cited by
Show
ISSN
2451-2249
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.030.5817
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu