BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza taksonomiczna porównania przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów
Taxonomic Analysis of Comparisons Acceleration of Information Society Development in Selected Countries
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 71-79, rys., tab., bibl.10 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Taksonomia, Wskaźnik rozwoju społecznego
Information society, Taxonomy, Human Development Index (HDI)
Note
JEL Classification: C020 , C100 , C190 , O390
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem artykułu jest analiza porównawcza rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski oraz wybranych krajów. Jako narzędzie analizy wykorzystano metody taksonomiczne.(abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to the Information Society. The aim of the study is to conduct a comparative analysis of the development of the Information Society in Poland and selected countries. The tool used for the analysis is the taxonomic method.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bliźniuk, G., Nowak, J.S. (2005). Społeczeństwo informacyjne 2005. Katowice: PTI.
  2. Ganczar, M. (2009). Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Warszawa: CeDeWu.
  3. Goban-Klas, T., Sienkiewicz, P. (1999). Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków: Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji.
  4. Grabiński, T., Wydymus, S., Zeliaś, A. (1989). Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWN.
  5. Janiga-Ćmiel, A. (2016). Analiza społeczeństwa informacyjnego wybranych krajów. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 301.
  6. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  7. Pociecha, J., Podolec, B., Sokołowski, A., Zając, K. (1988). Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Warszawa: PWN.
  8. Rudnicki, M., Jabłoński, M. (2011). Administracja Publiczna Wobec Procesu Globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  9. www.ec.europa.eu/eurostat (5.12.2016).
  10. Zorska, A. (2011). Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu