BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drab-Kurowska Anna (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services, Szczecin University Department of Economic Policy and Social Economics)
Title
Regulation and Institutional Framework
Regulacja a ramy instytucjonalne
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 81-88, fig., bibl.11 poz.
Keyword
Polityka gospodarcza, Regulacja ekonomiczna
Economic policy, Economic regulations
Note
JEL Classification: P16
streszcz., summ.
Abstract
W kształtowaniu państwowej regulacji istotnego znaczenia nabierają zarówno wartości ekonomiczne, jak i społeczne, traktowane jako motywy działań poszczególnych grup interesów na rzecz i przeciw regulacji. Problemem jest wskazanie, które z wartości należy uznać za priorytetowe. Można tu wskazać na wiele czynników determinujących rangę poszczególnych wartości, jednak punktem wyjścia są ramy instytucjonalne.(abstrakt oryginalny)

While developing the state regulatory framework, economic and social values, considered as factors motivating particular interest groups that can be for and against the regulation, become particularly important. The challenge is to determine which of those values should be prioritised. Although we can list a number of factors that determine the significance of specific values, the starting point for the exercise should be the institutional framework.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska, B. (2013). Regulacja - wartości - ramy instytucjonalne, Ekonomia, 25 (4), 197-209.
 2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2011). Przekształcenia polskiego ryku usług telekomunikacyjnych. [In:] H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska (eds.). Rynek usług telekomunikacyjnych (p. 106), Warszawa: LEX Wolters Kluwer business.
 3. Czaplewski, M. (2015). Oddziaływanie regulacyjne Unii Europejskiej na rynek usług telekomunikacyjnych. Gospodarka Narodowa, 5 (279).
 4. Kotylak, S. (2009). Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 35/2, 121-135.
 5. Kuczera, K. (2012). Postawy jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 88. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 703, 763-772.
 6. Levi-Faur, D. (ed.) (2011). Handbook on the Politics of Regulation. Cheltenham-Northampton: Edward Elgar.
 7. Lipsey, R.G., Purvis, D.D., Steiner, P.O. (1988). Microeconomics, Vol. 1: Economics. New York: Harper and Row Publishers.
 8. Peltzman, S. (2004). Regulation and the Natural Progress of Opulence. AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies.
 9. Szapiel, J. (2013). Regulacja globalnych rynków z perspektywy nowej ekonomii politycznej. Studia Ekonomiczne, 129, 43-50.
 10. Szpringer, W. (2010). Regulacja konkurencji a konkurencja regulacyjna. Warszawa: Poltext.
 11. Windholz, E., Hodge, G. (2012). Conceptualising social and economic regulation: Implications for modern regulators and regulatory activity. Monash University Law Review, 2 (38).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu