BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobiazgiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Logistyki)
Title
Wsparcie teleinformatyczne systemu informacji logistycznej
ICT Support for Logistics Information System
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 89-97, tab., rys., bibl.15 poz.
Keyword
Logistyka
Logistics
Note
JEL Classification: O31 , O32 , O33
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę systemu informacji logistycznej oraz określono możliwości jego usprawnienia poprzez wprowadzenie nowych komponentów bazujących na technologii ICT. W rozważaniach wskazano również na nowoczesne rozwiązania wspierające przepływy informacyjne w ramach poszczególnych faz procesu logistycznego, w tym szczególną uwagę poświęcono systemowi zarządzania transportem.(abstrakt oryginalny)

This article presents the essence of logistics information system and determines the possibility of its improvement throught the introduction of new components based on ICT. The discussion also indicated for modem solutions supporting flows of information within the different phases of the logistics process, including special attention paid to the transport management system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Informacja i wiedza czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 104/1, 106.
 2. Ciesielski, M. (2006). Instrumenty zarządzania logistycznego. Warszawa: PWE.
 3. Coyle, J.J., Bardi, E.J., Langley, J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.
 4. Czaplewski, M. (2012). Informacja - jej podstawowe koncepcje i komponenty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 746.
 5. Długosz, J. (2009). Nowoczesne technologie w logistyce. Warszawa: PWE.
 6. GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce, Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 7. Helo, P., Szekely, B., (2005). Logistics information systems: An analysis of software solutions for supply chain co-ordination. Industrial Management & Data Systems, 1 (105).
 8. Jurga, A., Sławińska, M. (2011). Wybrane aspekty projektowania systemów informacyjnych wspomagających procesy logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 11.
 9. Kovacs, G.L., Paganelli, P. (2003). A planning and management infrastructure for large,complex and distributed projects - beyond ERP and SCM. Computers in Industry, 2 (51).
 10. Łobejko, S. (2004). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 527.
 11. Majewski, J. (2006). Informatyka dla logistyki. Poznań: Biblioteka Logisytyka.
 12. Majewski, T., Zawadzki, W., Prusiński, N.(2002). Informacyjne uwarunkowania procesu decyzyjnego. Warszawa: PWE.
 13. Małachowski, A. (red) (2003). Internet w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 14. Murphy, Jr. P.R., Wood, D.F. (2011), Nowoczesna logistyka. Gliwice: Onepress.
 15. www.optidata.pl (10.01.2017).
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu