BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Mirosław
Title
Uwagi na temat kolejowych korytarzy transportowych między Polską i Czechami
Remarks on Railway Transportation Corridors Between Poland and Czech Republic
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 221-232, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Keyword
Korytarz transportowy, Transport kolejowy, Przewozy towarowe
Transport coridor, Railway transport, Cargo transportation
Note
streszcz., summ.
Country
Czechy, Polska
Czech Republic, Poland
Abstract
Autor przedstawia uwagi na temat kolejowych korytarzy transportowych, w których następuje wymiana towarowa między Polską i Czechami, a szerzej między północą i południem Europy. Skupia uwagę na korytarzu bałtycko-adriatyckim w ramach sieci TEN-T, ponieważ jest to jedna z najważniejszych transeuropejskich arterii drogowo-kolejowych. Autor wskazuje kluczową dla skuteczności współpracy między Polską i Czechami rolę kolejowych połączeń transgranicznych. Posługując się dostępnymi źródłami, wskazuje na uwarunkowania konieczne dla rozwoju przewozów towarowych w korytarzu Bałtyk - Adriatyk z uwzględnieniem polskich portów, które stanowią naturalne huby przeładunkowe dla towarów z Czech i do Czech.(abstrakt oryginalny)

The author in this article presents remarks concerning railway corridors role in freight trade between Poland and Czech Republic as well as in a broader scope - North and South of Europe. He focuses on Baltic - Adriatic corridor in scope of TEN-T network, which is one of the most important trans-European road and rail arteries. The author indicates the role of cross-border connections as essential for Poland-Czech Republic efficient cooperation. On the basis of available sources, the author underlines conditions necessary for the development of the freight transport in Baltic - Adriatic corridor, including Polish ports perceived as natural hubs for shipment of goods to and from Czech Republic.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz M., Kilka uwag o korytarzach transportowych między Polska a Czechami, Warszawa 2015
 2. Biuletyn informacyjny Wydziały Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze, Praga 2016
 3. Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej, Sprawozdanie krajowe - Polska 2016, Bruksela 2016
 4. Federalny Urząd Statystyczny, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/ TransportVerkehr/TransportVerkehr.html
 5. Fuksiewicz F., Podsumowanie polsko-czeskiej współpracy przygranicznej 2007-2013, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013
 6. Hackiewicz M., Korytarze transportowe Rail Baltica i Baltic - Adriatic w polityce UE, Polski i regionów, Mazowsze, "Studia Regionalne" 2013, nr 12
 7. http://wyborcza.pl/1,91446,19470106,port-gdansk-przeladunki-w-2015-o-11-proc-wyzsze- niz-w-2014.html#ixzz3zDLtdwEk
 8. Jak rośnie polska gospodarka na tle Europy, Forsal.pl
 9. Krajowy Program Kolejowy do 2023 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015
 10. Masel A., Infrastruktura kolejowa w korytarzu Bałtyk - Adriatyk, Łódź 2014
 11. Materiały Ministerstwa Gospodarki, Analiza makroekonomiczna polskiej gospodarki MSP Warszawa 2015
 12. Materiały informacyjne Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2015
 13. Murphy P, Wood W, Nowoczesna logistyka, Helion, Gliwice 2011
 14. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014
 15. Program rozwoju portów morskich do roku 2020, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013
 16. Protokół z posiedzenia polsko-czeskiej międzyrządowej komisji, z dnia 6-7 października 2015, Opole
 17. Raport Grant Thorton, Zagraniczna ekspansja polskich firm - dokonania, ambicje, perspektywy, Warszawa 2015
 18. Raport końcowy: Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk - Adriatyk na terytorium Polski - w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.), praca zbiorowa pod kierownictwem P. Rosika, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 2014
 19. Rydzkowski W., Transport intermodalny w obsłudze korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk [w:] Przewozy intermodalne, red. W. Rydzkowski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2015
 20. Starczewska-Krzysztoszek M., Polska gospodarka będzie wzrastać, www//strefabiznesu.polska- times.pl
 21. Stowarzyszenie Regionów Polskich Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk, www. regionybac.pl
 22. Teuber M.O., Wedemeier J., Wilke B.Ch,, Yadegar E., Przewozy towarów między portem w Hamburgu i Polską - perspektywy rozwoju Unii Izb Łaby i Odry (KEO), Raport Hamburskiego Instytutu Gospodarki Światowej, Hamburg 2015
 23. Wielądek A., Korytarze transportowe [w:] Technologie transportowe, red. L. Mindur, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2014
 24. Word Bank 2014, The Logistics Performance Indeks, Global Rankings 2014, http://lpi.word- bank.org/international/global/2014
Cited by
Show
ISSN
0208-4821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu