BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Soroka Tadeusz (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Title
Conditions for Creating a Pro Accommodative Organisation
Warunki tworzenia organizacji proakomodacyjnej
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 451-460, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Struktura organizacyjna, Restrukturyzacja, Elastyczność organizacyjna
Organisational structure, Restructuring, Organizational flexibility
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konieczność dostosowania struktur organizacyjnych korporacji do zmieniających się warunków rynkowych wymaga kosztownych działań. Największe koszty są ponoszone w obszarze zbędnych środków trwałych oraz nadmiaru zatrudnienia. W artykule przedstawione zostały warunki budowy struktury organizacji proakomodacyjnej, która łączy cechy korporacji przemysłowej oraz elastycznie dopasowującej się organizacji do rynku. W artykule zostały przedstawione zarówno zalety, jak i wady takiej organizacji. Cechy te powinny być zweryfikowane w trakcie badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

The need to adapt the organisational structures of corporations to changing market conditions require costly measures. The highest costs are incurred in the area of redundant fixed assets and excess employment. The article presents the conditions for building the structure of a pro-accommodative organisation which combines the features of an industrial corporation with those of the organisations which flexibly adapt to the market. In this article we are presented both advantages as well as disadvantages of such an organization. These features should be verified in the course of empirical research.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ashkanazy N.M.,Wilderom C.P.M., Peterson M.F.: The Handbook of Organisational Culture and Climate. SAGE Publication Inc., Thousand Oaks, California 2011.
  2. Borowiecki R., Kwieciński M. (ed.): Zarządzanie zasobami informacji w przedsię- biorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
  3. Hejduk I.J.: Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", No. 3, 2006.
  4. Mukherjee S., Kumor Basu S.: Organisation & Management and Business Communication. New Age Intl (P) Ltd Publisher, New Dehli 2005.
  5. Penc-Pietrzak I.: Charakterystyka zdolności dynamicznych przedsiębiorstwa w warunkach hiperkonkurencji. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 229/2015.
  6. Rudny W.: Model biznesowy a tworzenie wartości. Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 229/2015.
  7. Slatter S., Lovett D.: Restrukturyzacja firmy. Enterprise Management (EM) w sytuacjach kryzysowych [Corporate turnaround: managing companies in distress]. WIG - Press Warszawa 2001.
  8. http://www.advocatesforyouth.org/publications.
  9. http://www.thecqi.org/Community/Special-Interest-Groups-SIGs/Deming-SIG/The- Sustainable-Organisation/The-MoSO-model/.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu