BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybowski Marek (Akademia Morska w Gdyni Katedra Ekonomii i Zarządzania)
Title
Strategie innowacyjne w zrównoważonym rozwoju państw w regionie Morza Bałtyckiego. Studium przypadku - model szwedzki
Innovative Strategies in Sustainable Development of Baltic Sea Region Countries, Case Study - Swedish Model
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 99-108, tab., bibl.22 poz.
Keyword
Innowacje, Rozwój zrównoważony
Innovations, Sustainable development
Note
JEL Classification: O30 , Q01 , Q32 , Q53 , Q57
streszcz., summ.
Abstract
W społeczeństwach o wysokim poziomie innowacyjności stawia się bardzo mocno na kooperację w klastrach przemysłowo-naukowych i wykorzystuje się efekt synergii, wynikający ze współpracy przemysłu, samorządów gospodarczych, uczelni i instytutów badawczych oraz samorządów regionalnych. W artykule skupiono się na opisie szwedzkiego sposobu wykorzystania współpracy administracji, nauki, przemysłu na rzecz wykorzystania innowacji dla rozwoju zrównoważonego - cechuje go długofalowość i konsekwencja, a także sprawność, skuteczność i ekonomiczność.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of the research made by Baltic Sea Region Observatory. In high innovative societies an extra focus is put on the cooperation in clusters that connect industry, economy self-governments, universities, research institutions and local governments. The chapter describes the usage of cooperation between the administration, science, industry and its contribution to sustained development in Sweden. This model has a long-term nature and is fulfilled consequently, efficiently, effectively and economically.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CBSS (2011). Strategy on Sustainable Development 2010-2015. Stockholm.
 2. CO2 Emissions (2015). From Fuel Combustion Highlights. Waszyngton: International Energy Agency,.
 3. Decreased R&D expenditures in Sweden, Statistical news from Statistics Sweden. Pobrano z: www.scb.se/en_/.
 4. Edvinsson, L. (2015). Measuring intangible assets: Summary of Skandia Navigator. Pobrano z: www.valuebasedmanagement.net/methods_skandianavigator.html.
 5. Energy in Sweden (2015). The Swedish Energy Agency, December 2015, s. 12.
 6. Fayolle, A., D. Redford (red.) (2014). Handbook on the Entrepreneurial University, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 7. Grzybowski, M. (2016). Na ekologicznej fali. Polska Gazeta Transportowa, 22, 6.
 8. Grzybowski, M. (2014). Program dla Regionu Morza Bałtyckiego. Polska słabo wykorzystuje dotacje unijne. Polska Gazeta Transportowa, 10, 6.
 9. http://www.electroluxgroup.com/en/category/about/history/.
 10. http://www.ikea.com/ms/en_GB/about-the-ikea-group/people-and-planet/energy-and-resources/.
 11. http://www.powercell.se/news_head/.
 12. http://www.scb.se/en_/.
 13. http://subseaworld news.com/2014/07/04/sweden-fortum-seabased-kick-off-wave-energy-parksetup/.
 14. https://www.theguardian.com/sustainable-business/sweden-passive-housing-co2-reductiontargets.
 15. http://www.vinnova.se/en/.
 16. Innovation (2011). Union Scoreboard 2010. Bruksela, s. 71.
 17. Innovation (2015). Union Scoreboard 2015: impact of economic crisis not as severe as expected. Bruksela.
 18. OECD (2015). Reviews of Innovation Policy: Sweden 2016, OECD, Genova.
 19. Organic in Europe (2016). Prospects and Developments 2016, IFOAM EU Group, Brussels, s. 11-25.
 20. Recycling rates in Europe. Pobrano z: http://www.eea.europa.eu/about-us/what/publicevents/ com petitions/waste-smart-competition/recycling-rates-in-europe/view.
 21. Rio (2012). Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, United Nations Headquarters, New York September 2010
 22. Uchwała (2016) Nr 14/2016 Rady Ministrów z 16.02.2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju". Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu