BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gutowski Piotr (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Współzależność rozwoju gospodarczego i powstającego społeczeństwa informacyjnego w Polsce - podejście empiryczne
Interdependence Between Economic Growth and Information Society in Poland - Empirical Approach
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 109-118, tab., rys., bibl.9 poz.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Ekonometria, Badania ekonometryczne
Information society, Econometrics, Econometric research
Note
JEL Classification: A12 , A13 , C59 , O11 , O39 , O52
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badania delfickiego dotyczące współzależności pomiędzy kreującym się społeczeństwem informacyjnym a wzrostem gospodarczym w Polsce. Przedstawiono również wyniki obliczeń statystycznych, które dotyczyły oddziaływania pomiędzy analizowanymi zjawiskami.(abstrakt oryginalny)

In the article presented the results of a expert research on the correlation between the information society and economic growth in Poland. Also presented the results of statistical calculations between the analyzed phenomenons.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Batorski, D. (2016). Raport końcowy z badania dotyczącego wpływu rozwoju Internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Pobrane z: http://mc.bip.gov.pl/fobjects/details/98188/raport_z_badan_koncowy_scalony_fin-pdf.html.
  2. Bell, D. (1973). The Coming of Post-industrial Society: A Venture In Social Forecasting. New York: Basic Books.
  3. Budziewicz-Guźlecka, A. (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 9-17.
  4. Czaplewski, M. (2016). E-commerce w Polsce i w Danii - istniejący stan i jego ocena. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 23-31.
  5. Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 57/1, 153-160.
  6. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bde15ag&lang=en.
  7. Kryszczuk, M.D. (2008). Konceptualizacja i metody pomiaru pracowników sektora informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
  8. Kupczyk, R. (2006). Gospodarczo-polityczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Częstochowa: Educator.
  9. Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki. Warszawa: C.H. Beck.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu