BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwarda-Gruszczyńska Edyta (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania)
Title
Proces komercjalizacji innowacji ICT
Commercialization Process of ICT Innovations
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 119-126, tab., bibl.5 poz.
Keyword
Nowe technologie, Komercjalizacja
High-tech, Commercialization
Note
JEL Classification: M10
streszcz., summ.
Abstract
Sektor ICT jest jednym z sektorów, w których tworzy się i komercjalizuje wiele innowacji. Innowacje te niejednokrotnie wywierają wpływ na inne sektory i przyczyniają się do ich rozwoju. Niewątpliwie pomagają obniżać koszty i zwiększać dochody przedsiębiorstw. Niektóre kluczowe decyzje w procesach komercjalizacji przedsiębiorstw w różnych sektorach mogą być nieco inne. W artykule, uwzględniając charakterystykę sektora, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zaprezentowano kształt i kluczowe obszary decyzyjne procesu komercjalizacji innowacji tworzonych w sektorze ICT.(abstrakt oryginalny)

ICT is an industry with big conunercialization potential. These innovations in many cases have strong influence on other industries and stimulate their growth and development. Innovations in ICT help companies to lower costs and increase income. Conunercialization processes may differ in various industries. Their different elements may be more or less important for companies. The article shows the conunercialization process of ICT innovations as a result of empirical research.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. European Commission (2010). ICT and e-Business for an Innovative and Sustainable Economy. 7th Sunthesis Raport of Sectoral e-Business Watch. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
  2. GUS (2010). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004- 2008. Warszawa.
  3. Gwarda-Gruszczyńska, E. (2013). Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  4. ICT Facts and Figures (2016). Pobrano z: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ stat/default.aspx.
  5. Key anbling technologies (KET's). EC in COM (2009) 512/3.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu