BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki Katedra Zarządzania)
Title
Uwagi o współczesnym zarządzaniu na tle procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw
Notes on the Modern Management Background of Internationalization Processes of Enterprises
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 141-148, bibl.8 poz.
Keyword
Internacjonalizacja, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie
Internationalization, Enterprises, Management
Note
JEL Classification: A10
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu akcentowane jest stwierdzenie, że internacjonalizacja generuje zupełnie nowy system wyznaczników pracy, działalności przedsiębiorstw i ich menedżerów na międzynarodowych rynkach. Analizowane są - zdaniem autora - najważniejsze wyznaczniki (problemy), które powstają wtedy, kiedy przedsiębiorstwo umiędzynaradawia swoją działalność.(abstrakt oryginalny)

The study accented is that internationalization generates a completely new system of determinants of work, business enterprises and their managers in the international markets. In the text there are analyzed - according to the author - the most important determinants (problems) that arise when a company internationalizes its activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamus-Matuszyńska, A. (2016). Społeczna odpowiedzialność firm w dobie globalizacji. Pobrane z: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/-user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_35/05.pdf.
  2. Bloom, H., Calori, R., Woot, Ph.De. (1995). Zarządzanie europejskie. Warszawa: Poltex.
  3. Kołodko, G.W. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i s-ka.
  4. Kreitner, R., Kinicki, A. (2011). Organisational Behaviour. Irwon: MsGraf-Hill.
  5. Rozkwitalska, M. (2007). Zarządzanie międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  6. Schoppe, S.G. (2006). Kompendium przedsiębiorstwa (organizacji) w działalności międzynarodowej. Kompendium der internationalen Betriebswirtschaftslehre. Oldenburg: Oldenburg Verlag.
  7. Vernon, R. (2006). International Investment and International Trade in the Product Cycle. The Quartetly Journal of Economics, 2 (80).
  8. Zbiegień-Maciąg, L. (2006). Etyka w zarządzaniu. Warszawa: CJM.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu