BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Migracja wartości w przemysłowych spółkach giełdowych
Value Migration in Warsaw Stock - Exchange'S Industrial Companies
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 505-514, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wartość rynkowa, Migracja wartości, Wartość dodana, Spółki giełdowe, Inwestor giełdowy, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Market value, Value migration, Value added, Stock market companies, Stock exchange investor, Industrial enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badania procesu migracji wartości w odniesieniu do giełdowych spółek, reprezentujących sektor przemysłowy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy spółki przemysłowe są pozytywnie oceniane przez inwestorów giełdowych i kreują wartość dla właścicieli? Analiza obejmuje okres 2011-2015, a badaniu poddano 113 spółek. Wykazano, że spółki sprywatyzowane prezentują się korzystniej w porównaniu do spółek z udziałem Skarbu Państwa i na tle ogółu spółek giełdowych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of value migration process of stock - exchange's industrial companies' analysis. The answer to following question has been attempted: Are industrial companies are evaluated positively by investors and are they creating value for their owners. The analysis covers 2011-2015 years for 113 companies. The results show that private entities are in better condition than state treasury's companies and whole stock - exchange companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brabazon T.: Value Migration. Where is the Value in Your Industry Going, "Accountancy Ireland", Vol. 31, No. 3, June 1999.
  2. Herman A., Szablewski A.: Orientacja na wzrost wartości współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A. (red.): Zarządzanie wartością firmy. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1999.
  3. Marcinkowska M.: Kształtowanie wartości firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  4. Michalski M.: Zarządzanie przez wartość. WIG Press, Warszawa 2001.
  5. Ostrowska E.: Rynek kapitałowy. PWE, Warszawa 2007.
  6. Siudak D.: Pomiar procesów migracji wartości przedsiębiorstwa na polskim rynku kapitałowym. C.H. Beck, Warszawa 2013.
  7. Siudak M.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
  8. Slywotzky A.J.: Value Migration. How to Think Several Moves Ahead of the Competition. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1966.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu