BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlikowska Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Title
Formalne i nieformalne bariery wejścia na rynki arabskie dla polskich eksporterów
Formal and Informal Enter Barriers to Arab Markets for Polish Exporters
Source
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2017, vol. 3, nr 2, s. 175-189, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Ekonomia międzynarodowa wobec współczesnych wyzwań
Keyword
Cła, Eksport, Kulturowe uwarunkowania
Customs, Export, Cultural determinants
Note
JEL Classification: F26, M14
summ., streszcz., Artykuł powstał w ramach wsparcia podnoszenia jakości kształcenia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a publikacja artykułu jest dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji projakościowej.
Country
Kraje arabskie
Arab world
Abstract
W artykule podjęto próbę charakterystyki formalnych i nieformalnych barier wejścia na rynki arabskie dla polskich eksporterów. Problemem badawczym w poniższym artykule jest wpływ uwarunkowań rynkowych podczas wejścia polskich przedsiębiorstw na rynki krajów arabskich. Badania opierają się na źródłach wtórnych, pochodzących z baz danych Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, MarketData Base, baz danych Światowej Organizacji Handlu. Praca oparta jest na literaturze przedmiotu oraz analizie dostępnych danych. W pierwszej fazie artykułu został scharakteryzowany rozwój polskiego eksportu na rynki krajów arabskich. W późniejszych etapach artykułu opisano różne rodzaje barier wejścia. W krajach arabskich nadal występują znaczące obostrzenia w handlu zagranicznym. Część krajów otworzyła się na rynki zachodnie, jednakże uwarunkowania kulturowe nadal nie pozwalają na całkowitą liberalizację w handlu, np. system certyfikatów halal. Najważniejszym wnioskiem płynącym z pracy jest to, że kraje arabskie, do niedawna niedoceniane, stały się rynkiem atrakcyjnym również dla polskich eksporterów. Inwestorzy, pomimo różnic kulturowych oraz obecnych barier handlowych i pozahandlowych poznają cechy charakterystyczne rynku i decydują się na eksport lub handel na tamtejszym rynku. Dodatkowo w krajach arabskich inwestować mogą producenci rozmaitych branż, ponieważ w niewielu tylko przypadkach ograniczenia są znaczne. Wyjątkiem jest chociażby tytoń, na który cło jest wysokie w wielu krajach arabskich i może zniechęcać eksporterów. (abstrakt oryginalny)

In this article the author attempted to characterise formal and informal enter barriers to Arab markets for polish exporters. Main research problem is quantity and diversity enter barriers to Arab Countries' markets. Research is based on secondary sources, which came from databases Polish Central Statistical Office, Eurostat, MarketData Base, WTO statistics. This thesis is based on source literature and a lot of databases. In first phase of article was characterized a development of polish export to the Arab Countries. Later in thesis have been described different kinds of enter barrier. In the Arab Countries are restrictions in foreign trade. Some of the countries had opened for western market, but culture conditioning still cannot allowed for total liberalization, for example Halal Certificate. The most important conclusion is that the Arab Countries, until recently undervalued, became an attractive market also for polish exporters. Despite culture differences and commercial and no-commercial barrier, investors decide for commercial exchanges on this market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Al Islam (2016a). Pakowanie, składowanie i przechowywanie w Systemie Halal. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal/pakowanie_skladowanie_przechowywanie, w dniu 10.05.2016 r.
 2. Al Islam (2016b). Procedura wydawania zaświadczenia o gotowości zakładu do uboju i produkcji w sytemie Halal. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/potwierdzenie_uboju_ilub_produkcji_w_systemie_hala, w dniu: 11.05.2016.
 3. Al Islam (2016c). Produkcja i Ubój w systemie Halal. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal/uboj_produkcja_w_systemie_halal, w dniu: 10.05.2016 r.
 4. Al Islam (2016d). System Halal w Polsce. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal, w dniu 10.05.2016 r.
 5. Al Islam (2016e). Ustalenia wstępne dla Systemu Halal. Pozyskano z http://www.alislam.pl/certyfikacja_halal/zasady_systemu_halal/ustalenia_wstepne, w dniu 10.05.2016 r.
 6. Aleksandrowicz P., & Rudzki P. (2012). UE-Maroko: warzywa, owoce, ryby bez cła, Rzeczpospolita. Pozyskano z http://www.rp.pl/artykul/813793-UE-Maroko--warzywa--owoce--ryby-bez-cla.html#ap-2, w dniu: 31.05.2016 r.
 7. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rijadzie (2013). Arabia Saudyjska. Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013, Rijad: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rijadzie.
 8. Bjerke B. (2004). Kultura a style przywództwa. Zarządzanie w warunkach globalizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 9. Business Insider (2015). Oman i inne kraje arabskie to dobry kierunek dla polskich firm, 7 maja 2015. Pozyskano z http://archiwum.businessinsider.com.pl/swiat/oman-iinne-kraje-arabskie-to-dobry-kierunek-dla-polskich-firm/sdr1bz w dniu 16.02.2016
 10. Buszko A. (2010). Nieformalne aspekty biznesu. Rosja, kraje arabskie, Hongkong - Chiny. Warszawa: Wydawnictwo PLACET.
 11. Forbes (2015). Polscy przedsiębiorcy chcą robić biznes w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 30.04.2015. Pozyskano z http://www.forbes.pl/polscy-przedsiebiorcy-chca-robic-biznes-w-zea,artykuly,193900,1,2.html w dniu 28.01.2017 r.
 12. Hitti P. (1969). Dzieje Arabów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Kępka H. (2013). Współpraca gospodarcza Polski z Arabią Saudyjską. W K. Bąkowska, J. Gniadek, H. Kępka (red.), Kraje Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Warszawa: Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur.
 14. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016a). Algieria. Pozyskano z https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/afryka/algieria/#dostep, w dniu 22.01.2016
 15. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016b). Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pozyskano z https://www.msz.gov.pl/pl/p/zz_informatorekonomiczny_pl/azja/zea/, w dniu 22.01.2016 r.
 16. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016c). Katar. Pozyskano z http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/azja/katar/, w dniu 28.05.2017 r.
 17. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2016d). Egipt. Pozyskano z http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl/pl/afryka/egipt/egipt;jsessionid=C6E896F5D0DEEB560A3B903F1D2D8E56.cmsap5p, w dniu 28.05.2017 r.
 18. Nowicka K. (2005). Znaczenie nieformalnych barier dostępu do rynku w międzynarodowym obrocie towarowym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej. Kolegium Gospodarki Światowej, 18, 147-160.
 19. Platforma analityczna SWAID (2017). Pozyskano z: http://swaid.stat.gov.pl/HandelZagraniczny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_HZ_4.aspx w dniu 28.01.2017 r.
 20. Portal Promocji Eksportu (2017). Pozyskano z: https://uae.trade.gov.pl/pl/zea/wymianahandlowa/10617,handel-z-polska.html w dniu 28.05.2017 r.
 21. Rymarczyk J. (2010). Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 22. Światowa Organizacja Handlu (2016a). Pozyskano z http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E, w dniu 15.03.2016 r.
 23. Światowa Organizacja Handlu (2016b). Pozyskano z http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E, w dniu 15.03.2016 r.
 24. Trompenaars F., & Hampden-Turner Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 25. Uksik M. (2014). Komunikacja międzynarodowa w biznesie - świat arabski, Zeszyty Naukowe AON, 1(94), 90-135.
Cited by
Show
ISSN
2543-537X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/PM.2017.0302.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu