BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Mateusz (Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"; Uniwersytet Gdański, doktorant)
Title
Rada Dialogu Społecznego - w przededniu zmian
Social Dialogue Council - on the Eve of Change
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 7, s. 23-28, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Dialog społeczny, Regulacje prawne
Social dialogue, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
Rada Dialogu Społecznego
Council for Social Dialogue
Abstract
Autor podejmuje próbę podsumowania dotychczasowych prac Rady Dialogu Społecznego, centralnej instytucji trójstronnego dialogu społecznego w Polsce. Przedstawia proces powstawania Rady oraz dokonuje oceny jej prac merytorycznych. Omawia strukturę Rady i analizuje podjęte przez nią uchwały, a także uchwały strony pracowników i strony pracodawców Rady. Dokonuje również przeglądu kompetencji Rady pod kątem ich praktycznego wykorzystania. Na tym tle przedstawia planowane przez partnerów zmiany w obowiązującej ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. (abstrakt oryginalny)

The text is an attempt to summarize the work of the Social DialogueCouncil, the central institution of the tripartite social dialogue in Poland. In thearticle is presented the process of the formation of the Council, as well as evaluation of the merit. For this purpose, the structure of the Council was presented and an analysis of the resolutions adopted by the Council, as well as the resolutions adopted by the employees and the employers. The analysis allowed to define the subjects of the work and the results of the dialogue. The article also reviews the competences of the Council in terms of their use. The work includes an analysis of partners' planned changes to the law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gardawski, J. (2009). Dialog społeczny w Polsce - teoria, historia, praktyka. Warszawa: Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Grabowska, A. (2016). Reforma dialogu społecznego w Polsce - od zawieszenia do nowej formuły trójstronnej debaty. Warszawa: Friedrich-Ebert-Stiftung.
  3. Grabowska, A. (2017). Dialog nakierowany na regiony - debaty Solidarności, https://www.tysol.pl/a4826-Dialog-nakie- rowany-na-regiony-–-debaty-Solidarnosci
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu