BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barcik Ryszard (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Paradigm of Science about Logistics and Studying
Paradygmat nauki o logistyce a studiowanie
Source
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 46-54, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wiedza, Logistyka, Szkolnictwo wyższe
Knowledge, Logistics, Higher education
Note
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule autor podejmuje próbę kompilacji nauki o logistyce i studiowania. Definiuje proces studiowania i uwarunkowania nauczania przez uniwersytety (uczelnie wyższe). Czy i jak głęboko istnieje paradygmat nauki o logistyce i studiowania? Autor wskazuje w rozdziale przykładowe obszary wzmacniające to połączenie, jednak dla każdego zainteresowanego zostawia to pytanie otwartym, sugerując własną ocenę tej sprawy. (abstrakt oryginalny)

In the article author made an attempt of comparison a science about logistics and studying. The following article defines a process of studying, conditions of learning by universities and simultaneously mixes above-mentioned scopes' problems concerning logistics. What and how deeply can we talk about a paradigm of science about logistics and studying? The author points out exemplary areas which support this connection, but for every interested, leaving the above-mentioned question open, suggest one's own judge of this case. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Barcik, R. (2005). Logistyka dystrybucji. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, wyd. 2.
  2. Barcik, R. (2006). Zarządzanie jakością w szkolnictwie wyższym. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
  3. Gołembska, E. [red.] (2006). Współczesne kierunki rozwoju logistyki. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  4. Wawak, T. (2012). Jakość zarządzania w szkołach wyższych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu