BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chuda Agnieszka (Politechnika Poznańska)
Title
Metodyka diagnozy kultury organizacyjnej na podstawie modelu Camerona i Quinna
Diagnostic Methodology of Organizational Culture Based on the Cameron and Quinna Model
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 1, s. 95-106, wykr., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Zmiany organizacyjne, Efektywność, Innowacyjność
Organisational culture, Organisational change, Effectiveness, Innovative character
Note
JEL Classification: L 21,
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest metodyka kultury organizacyjnej. Autorka na podstawie przeglądu literatury przedmiotu i prowadzonych dotychczasowych badań przedstawi sposoby diagnozy kultury organizacyjnej na podstawie modelu wartości konkurujących Camerona i Quinna. Opisane zostaną podstawowe zagadnienia oraz przedstawione zostaną wyniki wcześniej prowadzonych badań. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is the methodology of organizational culture. The author, on the basis of a review of the subject literature and current research, will present methods of diagnosing organizational culture based on the model of competing values of Cameron and Quinn. Basic issues will be described and results of previous research will be presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alvesson M., (2013), Understanding Organizational Culture, Sage.
 2. Aniszewska G., (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 3. Cameron K.S., Quinn R.E., (2006) Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 4. Chuda A., Wyrwicka K.M., (2013), Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 59, Organizacja i Zarządzanie, Poznań.
 5. Chuda A., Wyrwicka K.M., (2016), Impact of organizational culture perception efficiency of workers enterprise - case study, Research in logistics & production, nr 5, Politechnika Poznańska, Poznań.
 6. Grego-Planer D., Liczmańska K.,(2015) Innowacje sektora MŚP w województwie kujawsko-pomorskim, Studia Ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 251.
 7. Hofstede G., (2011), Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Kostera M., (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 9. Król H., Ludwiczyński A., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 10. Lorsch J.W., McTague E., (2016), Nie zrzucaj winy na kulturę, Harvard Business Review nr 06.
 11. Łunarski J., (2007), Zarządzanie innowacjami, podstawy zarządzania innowacjami, praca zbiorowa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 12. Nogalski B., (1998), Kultura organizacyjna duch organizacji, Oficyna wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp.zo.o., Bydgoszcz.
 13. Orzechowski Emil [red], (2011), Zarządzanie w kulturze, tom 12, UJ, Kraków.
 14. Schein E.H., (2004), Organizational culture and leadership, Jossay-Bass.
 15. Scott W.E., Cummings L.L., (1983), Zachowanie człowieka w organizacji, PWN.
 16. Wyrwicka K.M., (2014), Kultura przedsiębiorstwa a odczucie bezpieczeństwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 63, Organizacja i Zarządzanie, Poznań.
 17. Zastempowski M., (2014), The innovative potential of polish enterprises, AUNC Zarządzanie, nr 1.
 18. Zbiegień-Maciąg L., (2008), Kultura w organizacji Identyfikacja kultur znanych firm, PWN.
Cited by
Show
ISSN
2450-7040
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu